Wonen en Leefbaarheid

Voor de vitaliteit van een dorp is een kwalitatief goede woon- en leefomgeving essentieel. Of die woon- en leefomgeving ook leefbaar is, wordt mede bepaald door de wensen van bewoners en de aanwezigheid van voorzieningen binnen en rondom het dorp.

Binnen het thema Wonen en Leefbaarheid kijken we naar bestaande woningen, nieuwbouw, sportvoorzieningen, groen en de kwaliteit van de openbare ruimte. Is er in Zuidoostbeemster ruimte voor meer woningbouw? Waar is nieuwbouw mogelijk? En aan welk type woningen is er behoefte, bijvoorbeeld voor ouderen, starters of mensen met een beperking? Maar we vragen ons ook af hoe we bestaande en nieuwe woningen geschikt kunnen maken voor de komende energietransitie.

De inrichting van de openbare ruimte levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het dorp. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mogelijkheden voor sport en spel en om elkaar te ontmoeten. Om groen en ruimte om te wandelen, te fietsen en de hond uit te laten. Maar ook om ruimte voor de opvang van (overtollig) regenwater, een inrichting die bijdraagt aan het voorkomen van hittestress en de ruimte die wordt geboden om de biodiversiteit te vergroten. 

Meld u hier aan voor de themabijeenkomst Wonen en Leefbaarheid op 7 november!

Visie van Zuidoostbeemster

De gemeente is op zoek naar mensen die willen meedenken over de huidige en toekomstige inrichting van Zuidoostbeemster. De bijdragen van de Beemsterlingen komen straks samen in een Dorpsontwikkelingsvisie. Heeft u een belang in Zuidoostbeemster, omdat u er woont, werkt, bij een vereniging hoort of uw kinderen naar school brengt? Denk dan mee over de toekomst van het dorp.

Ik heb een idee