Vraag en Antwoord

Algemeen
Over de voorkeursvariant
Over de ontwikkelvarianten
Andere vragen

  • Waarom een Dorpsontwikkelingsvisie?

De Dorpsontwikkelingsvisie moet de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster weergeven die noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. De visie wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang en brengt belangen, wensen en ambities van inwoners, verenigingen, eigenaren, bedrijven en andere betrokkenen bij elkaar. Het is een belangrijk document dat het kader wordt voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp, ook na de fusie met de gemeente Purmerend.

  • Hoe wordt de Dorpsontwikkelingsvisie gemaakt?

De Dorpsontwikkelingsvisie wordt samen met inwoners, verenigingen, grondeigenaren, bedrijven en andere belanghebbenden gemaakt. In het Plan van Aanpak staat hoe we dit doen. U vindt dit plan op de website www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster, Wat gaan we doen).

  • Wanneer kan ik inspreken op de concept Dorpsontwikkelingsvisie?

Naar verwachting is de concept Dorpsontwikkelingsvisie in april klaar en op de website te bekijken. Hierna heeft u twee weken de tijd om uw mening op de concept Dorpsontwikkelingsvisie te geven. In deze periode organiseren we opnieuw een inloopbijeenkomst om de concept visie uit te leggen en uw vragen te beantwoorden.

  • Wanneer neemt de gemeenteraad een besluit over de Dorpsontwikkelingsvisie?

Naar verwachting neemt de gemeenteraad begin juni 2020 het besluit om de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster vast te stellen. In dit raadsbesluit worden ook de inspraakreacties en de beantwoording hiervan meegenomen.

  • Waar vind ik meer informatie?

Alle informatie over het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie vindt u op de website www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster). Hier kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief van de Visie van Beemster.