V&A Algemeen

Algemeen
Andere vragen

  • Waarom een Dorpsontwikkelingsvisie?

De Dorpsontwikkelingsvisie geeft de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster weer die noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. De visie is gemaakt vanuit het dorpsbelang en brengt belangen, wensen en ambities van inwoners, verenigingen, eigenaren, bedrijven en andere betrokkenen bij elkaar. Het is een belangrijk document dat het kader vormt voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp, ook na de fusie met de gemeente Purmerend.

  • De gemeenteraad heeft de Dorpsontwikkelingsvisie vastgesteld met enkele wijzigingen. Waar vind ik deze wijzigingen?

In de Dorpsontwikkelingsvisie zijn deze wijzigingen verwerkt. In nieuwsbrief 12 vindt u een kort overzicht hiervan. Het complete verslag van de gemeenteraad van 2 juni kunt u hier vinden.

  • Wat gebeurt er nu de Dorpsontwikkelingsvisie is vastgesteld?

De Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster geldt vanaf nu als kader waaraan alle toekomstige plannen voor het dorp zullen worden getoetst. Tegelijk kan de visie ook andere partijen inspireren om met idee├źn te komen die goed bij het dorp en in de visie passen. Het is een belangrijk document dat ook na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp is.

  • Hoe is de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand gekomen?

De Dorpsontwikkelingsvisie is in samenwerking met inwoners, verenigingen, grondeigenaren, bedrijven en andere belanghebbenden gemaakt. U kunt het maken van de visie bekijken in de tijdlijn op deze website.

  • Waar vind ik meer informatie?

Alle informatie over het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie vindt u op de website www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster). Hier kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief van de Visie van Beemster.