Voorzieningen, Werk en een Dorpsplek

De uitbreiding van het dorp met woningbouw zorgt al voor een sterke groei van het aantal huishoudens en inwoners in het dorp. Een goede balans tussen het aantal inwoners en zorg- en welzijnsvoorzieningen is nodig om Zuidoostbeemster vitaal te houden. Om welke voorzieningen gaat het en waar zouden die een plek kunnen krijgen?

De bijeenkomst over voorzieningen, werk en een dorpsplek heeft plaatsgevonden op donderdag 24 oktober, het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen: Verslag bijeenkomst Voorzieningen, werk en een dorpsplek 24 oktober 2019

Zo vergroot de toename van het aantal inwoners de behoefte aan meer en permanente onderwijsvoorzieningen en aan uitbreiding van de kinderopvang. Maar denk ook aan medische diensten en zorgvoorzieningen die in voldoende mate aanwezig moeten zijn. Zou een gezondheidscentrum dat voor ouderen bereikbaar en toegankelijk is, een goede keuze zijn?

We hebben het binnen dit thema ook over de ruimte die gewenst is voor cultureel aanbod, de vestiging van een supermarkt of kleinschalig winkelaanbod in het dorp zelf en de mogelijke vraag naar een dorpsplein. Maar met Purmerend en Middenbeemster op zo’n korte afstand is het misschien niet noodzakelijk om alles in Zuidoostbeemster te kunnen vinden? We willen deze onderwerpen graag met u bespreken.

In Zuidoostbeemster bieden bedrijven nu werkgelegenheid  aan rond de 900 mensen. De bouwsector levert hierin het grootste aandeel, gevolgd door de tuincentra aan de Purmerenderweg en de agrarische sector. Deze sectoren vragen veel ruimte: gaat dit in de toekomst goed samen met andere ontwikkelingen in het dorp, zoals woningbouw en de benodigde voorzieningen?