Voorkeursvariant

Nu alle reacties op de ontwikkelvarianten binnen zijn, hebben we een afweging kunnen maken en een voorkeursvariant samengesteld. De voorkeursvariant is een nieuwe schets van Zuidoostbeemster die laat zien welke onderdelen worden uitgewerkt in de concept Dorpsontwikkelingsvisie.

Naar 2040

Hoe wilt u dat Zuidoostbeemster zich de komende jaren ontwikkelt? Wat vindt u belangrijk? We hebben het volgende beeld genoteerd als uitgangspunt voor de toekomstige inrichting van Zuidoostbeemster. 

“Zuidoostbeemster wil een dorp blijven en geen ‘wijk’ van Purmerend worden. ‘Dorps’ betekent bebouwing in een lage dichtheid en met een ruimtelijke opzet. Er moeten plekken zijn om elkaar te ontmoeten en ruimte om te spelen en te ontspannen. Ouderen en starters moeten hier kunnen blijven wonen: hiervoor zijn nieuwe (betaalbare) woningen nodig. Daarbij moeten de huidige karakteristieke opzet en cultuurhistorische waarden, zoals de wegen-, water- en bomenstructuren ook in de toekomst herkenbaar blijven.”

Voorkeursvariant

De voorkeursvariant is een nieuwe samenhangende schets van Zuidoostbeemster die laat zien welke onderwerpen worden uitgewerkt in de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Welke oplossingen of bouwstenen nemen we uit de ontwikkelvarianten mee en waarom maken we deze keuze? Hierbij letten we op:

  • Draagvlak vanuit het dorp
  • Vakinhoudelijke argumenten, bijvoorbeeld beleid en ontwikkelingen op het gebied van verkeer, wonen, maatschappij, et cetera)
  • Financiële consequenties

Bekijk hier de Voorkeursvariant

Reageren?

Tot en met zondag 1 maart kunt u via deze website een reactie op de voorkeursvariant geven. Aan de hand van uw reacties bekijkt het college van burgemeester en wethouders op welke punten de voorkeursvariant eventueel aangescherpt moet worden. Daarna werken we de voorkeursvariant uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 24 februari organiseren we een bijeenkomst in het gemeentehuis van Beemster (Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster) om de voorkeursvariant toe te lichten. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen. De aanvang is 19.30 uur (met inloop vanaf 19.10 uur). Komt u naar de bijeenkomst, meldt u dan aan!

Nu inschrijven

Vervolg

Naar verwachting is de concept Dorpsontwikkelingsvisie in april klaar en op deze website te bekijken. Hierna heeft u twee weken de tijd om uw mening op de concept Dorpsontwikkelingsvisie te geven. In deze periode organiseren we opnieuw een inloopbijeenkomst om de concept visie uit te leggen en uw vragen te beantwoorden. In juni 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster.