Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid

Wegen, paden, waterlopen, parkeervoorzieningen, plekken en pleinen: samen zorgen zij ervoor dat Zuidoostbeemster bereikbaar is en dat u zich binnen het dorp veilig van A naar B kunt begeven.

De bijeenkomst over verkeer, infrastructuur en bereikbaarheid heeft plaatsgevonden op donderdag 21 november, het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen: Verslag bijeenkomst Verkeer, Infratructuur en Bereikbaarheid bijeenkomst donderdag 21 november.

In Zuidoostbeemster spelen verschillende zaken in de huidige wegenstructuur. De Purmerenderweg is op enkele punten niet verkeersveilig door onder andere de combinatie van doorgaand verkeer en opritten naar woningen langs de weg. Met de toename van het aantal inwoners neemt de verkeersdruk hier toe. Op de Zuiderweg wordt verkeershinder ervaren door groot en zwaar verkeer, snelheid en onoverzichtelijke verkeerssituaties door geparkeerde auto’s. Beide wegen zijn onderdeel van het historische wegen- en waterpatroon dat hét duurzame raamwerk van de Beemster en onderdeel van het werelderfgoed is. Hoe kunnen we noodzakelijke aanpassingen realiseren naast de bestaande Beemster waarden?

Naast de (her)inrichting van een aantal wegen moeten we bijvoorbeeld ook aandacht geven aan de bereikbaarheid en ontsluiting van de nieuwbouwwijken en eventuele nieuwe voorzieningen. Verkeersveiligheid is daarbij het grootste aandachtspunt. Welke ruimte moeten auto, fiets en openbaar vervoer krijgen in toekomstig Zuidoostbeemster? En zijn de bedrijven, winkels en voorzieningen in en om het dorp in de toekomst goed bereikbaar? Elke verandering binnen het dorp – van gebiedsontwikkeling tot de vestiging van een voorziening – heeft immers gevolgen voor de verkeerssituatie in het dorp.