V&A Voorkeursvariant

Algemeen
Over de voorkeursvariant
Over de ontwikkelvarianten
Andere vragen

  • Wat is een voorkeursvariant?

De voorkeursvariant is een nieuwe samenhangende schets van Zuidoostbeemster die laat zien welke onderwerpen worden uitgewerkt in de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Wat nemen we wel mee en wat niet? En waarom maken we deze keuzes? Het college van burgemeester en wethouders stelt deze voorkeursvariant vast.

  • Waar vind ik meer informatie over de voorkeursvariant?

U vindt de voorkeursvariant en een toelichting op de samenstelling ervan op deze website. U kunt de keuzes die we in de voorkeursvariant maken ook hier bekijken. Daarnaast is de projectleider elke dinsdagmiddag te vinden in Buurthuis Zuidoostbeemster, Middenpad 2. Hier kunt u tussen 13 en 16 uur zonder afspraak binnenlopen.

  •  Kan ik een reactie geven op de voorkeursvariant?

Tot en met 1 maart 2020 was het mogelijk om via de website een reactie te geven. In maart werken we de voorkeursvariant uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie.