V&A Voorkeursvariant

Algemeen
Over de voorkeursvariant
Over de ontwikkelvarianten
Andere vragen

  • Wat is een voorkeursvariant?

De voorkeursvariant is een nieuwe samenhangende schets van Zuidoostbeemster die laat zien welke onderwerpen worden uitgewerkt in de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Wat nemen we wel mee en wat niet? En waarom maken we deze keuzes? Het college van burgemeester en wethouders stelt deze voorkeursvariant vast.

  • Waar vind ik meer informatie over de voorkeursvariant?

U vindt de voorkeursvariant vanaf half februari op deze website. Op maandag 24 februari organiseert de gemeente een informatieavond waarop zij de voorkeursvariant toelicht en vragen beantwoordt. Ook is de projectleider elke dinsdagmiddag te vinden in Buurthuis Zuidoostbeemster, Middenpad 2. Hier kunt u tussen 13 en 16 uur zonder afspraak binnenlopen.

  •  Kan ik een reactie geven op de voorkeursvariant?

Ja, u kunt tot en met 1 maart 2020 reageren via de website www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster). Aan de hand van uw reacties bekijkt het college van burgemeester en wethouders op welke punten er aanscherpingen nodig zijn. Hiermee werken we de voorkeursvariant uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie.