V&A Andere vragen

Algemeen
Andere vragen

  • Wat is de status van een bestemmingsplan in relatie tot de Dorpsontwikkelingsvisie?

Het bestemmingsplan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Bouwaanvragen worden aan het bestemmingsplan getoetst.

De gemeente kan wel, op eigen initiatief of op verzoek van een burger of een onderneming, het bestemmingsplan wijzigen. De Dorpsontwikkelingsvisie geeft richting aan alle toekomstige ontwikkelingen in het dorp. De visie is het kader waaraan alle (toekomstige) bestemmingsplannen voor Zuidoostbeemster zullen worden getoetst.

  • Is woningbouw in Zuidoostbeemster II toegestaan?

Net als andere gemeenten heeft Beemster een woningbouwopgave die het aantal woningen in de gemeente moet laten groeien. Dit is onder andere vastgelegd in het convenant Waterlands Wonen. Hierin heeft Zuidoostbeemster ll een prominente rol als uitbreidingslocatie voor de (regionale) woningbouwopgave. Als gevolg hiervan heeft de gemeenteraad op 6 juni 2017 besloten om in te zetten op Zuidoostbeemster ll als ontwikkellocatie voor woningbouw en voorzieningen.

In Zuidoostbeemster is vraag naar (betaalbare) woonruimte voor specifieke doelgroepen. Met de groei van het aantal inwoners kan ook het aanbod van diverse voorzieningen groeien. Nieuwe woningen dragen er bovendien aan bij dat inwoners wooncarrière kunnen maken binnen hun eigen dorp.

  • Komt er hoogbouw in Zuidoostbeemster?

Het vertrekpunt voor nieuwbouw is de ‘Beemster hoogte’ van twee lagen met een kap.