2021
9 april

Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 19 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.
9 april

Nieuwe plannen voor uitvoering dorpontwikkelingsvisies in de maak

In de afgelopen periode heeft de gemeente, samen met ondernemers, organisaties en inwoners, een Dorpontwikkelingsvisie opgesteld voor zowel Middenbeemster als Zuidoostbeemster. Hierin staat hoe de dorpen zich in de toekomst ontwikkelen. De gemeenteraad heeft deze visies vastgesteld. Op 9 maart besprak de raad een voorstel voor het uitwerken van de Dorpontwikkelingsvisies: het opstellen van een ontwikkelstrategie en het vrijmaken van budget hiervoor. Dit plan van aanpak kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad. Hierdoor kwam de uitvoering van
beide dorpsontwikkelingsvisies in gevaar. Op 30 maart diende de VVD een initiatiefvoorstel in om tot een oplossing te komen. Dat voorstel is door alle partijen in de gemeenteraad gesteund. Het houdt in dat het college van burgemeester en wethouders de opdracht heeft om per dorpsontwikkelingsvisie een plan van aanpak te maken voor de uitvoering. In deze plannen krijgen kansrijke projecten extra aandacht en wordt de input verwerkt die door de fracties is gegeven in de commissievergadering van 16 februari 2021 en in de raadsvergadering van 9 maart 2021. De nieuwe uitvoeringsplannen worden in mei aan de gemeenteraad voorgelegd.

19 maart

Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 18 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

25 februari

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

2 februari

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16 Visie van BeemsterWilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

2020
17 december

Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 15 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

16 december

Stand van zaken vervolg Dorpsontwikkelingsvisies

Lees hier meer over de stand van zaken vervolg Dorpsontwikkelingsvisies.

16 oktober

Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 14 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

13 juli

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

12 juni

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 12 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

12 juni

Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster

De vastgestelde Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster is op deze website gepubliceerd.

2 juni

Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020-2040 vastgesteld

De gemeenteraad van Beemster heeft besloten om in te stemmen met de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020-2040. De visie beschrijft de ambities voor de toekomstige indeling van het dorp en de manieren waarop ambities de komende jaren gestalte krijgen. Lees hier het persbericht.

19 mei

Bespreking in de raadscommissie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei ingestemd met het raadsvoorstel en de nota van inspraak voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster. In de Nota van Inspraak zijn alle inspraakreacties opgenomen en beantwoord. De Dorpsontwikkelingsvisie staat dinsdag 19 mei aanstaande op de agenda van de Raadscommissie. De raad neemt vervolgens op 2 juni 2020 een besluit.

15 mei

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 11 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

6 april

Concept Dorpsontwikkelingsvisie

Concept Dorpsontwikkelingsvisie

De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster ligt van 6 tot en met 20 april 2020 ter inzage.

3 april

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 10 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

 

 

 

13 maart

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 9 Visie van Beemster (PDF)

Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

1 maart

Voorkeursvariant

Tot en met zondag 1 maart kon u via deze website een reactie op de voorkeursvariant geven. Aan de hand van uw reacties bekijkt het college van burgemeester en wethouders op welke punten de voorkeursvariant eventueel aangescherpt moet worden. Daarna werken we de voorkeursvariant uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Lees hier de keuzes die tot de voorkeursvariant hebben geleid.

24 februari

Bijeenkomst – toelichting voorkeursvariant Zuidoostbeemster

Bijeenkomst – toelichting voorkeursvariant Zuidoostbeemster

Op maandag 24 februari vond in het gemeentehuis van Beemster een bijeenkomst plaats waarbij de voorkeursvariant werd toegelicht.

14 februari

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8 Visie van Beemster (PDF)

Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

 

 

 

16 januari

Inloopavonden in Woon-zorgcentrum Zuiderhof

Tijdens de inloopavonden op 8 en 16 januari was het projectteam aanwezig om uw vragen te beantwoorden over de drie ontwikkelvarianten.

2019
23 december

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7 Visie van Beemster (PDF)
Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

20 december

Publicatie ontwikkelvarianten

Met de input die u tijdens de themabijeenkomsten heeft gegeven, zijn drie ontwikkelvarianten gemaakt. Tot en met 19 januari 2020 kunt u via de website Dorpsontwikkelingsvisie en tijdens de inloopavonden op 8 en 16 januari uw reactie op deze varianten geven.

13 december

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 6 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

21 november

Bijeenkomst Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid

De bijeenkomst over verkeer, infrastructuur en bereikbaarheid heeft plaatsgevonden op donderdag 21 november, het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen: Verslag bijeenkomst Verkeer, Infratructuur en Bereikbaarheid donderdag 21 november 2019.

14 november

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

7 november

Bijeenkomst Wonen en Leefbaarheid

Bijeenkomst Wonen en Leefbaarheid

De bijeenkomst over wonen en leefbaarheid heeft plaatsgevonden op donderdag 7 november, het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen: Verslag bijeenkomst Wonen en Leefbaarheid 7 november 2019

24 oktober

Bijeenkomst Voorzieningen, Werk en een Dorpsplek

Bijeenkomst Voorzieningen, Werk en een Dorpsplek

De bijeenkomst over voorzieningen, werk en een dorpsplek heeft plaatsgevonden op donderdag 24 oktober, het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen: Verslag bijeenkomst Voorzieningen, werk en een dorpsplek 24 oktober 2019

27 september

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

17 september

Nieuwsbrief extra – Visie van Beemster

Extra nieuwsbrief (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

3 september

Nota van Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster maakt deel uit van het project om te komen tot een Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster.

NvU-Dorpsontwikkelingsvisie-Zuidoostbeemster

18 juli

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

15 juli

Inzendingen inwoners

Van juli tot oktober konden inwoners wensen, ideeën, zorgen of suggesties bij de ontwikkeling van de dorpsontwikkelingsvisie delen op de pagina Inzendingen. Op deze pagina leest u de reacties die andere Beemsterlingen met ons gedeeld hebben. https://www.visievanbeemster.nl/zuidoostbeemster/overzicht/

18 juni

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2 Visie van Beemster (PDF)  Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

10 mei

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

7 mei

Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak kunt u lezen hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand gaat komen. Lees op de pagina Wat gaan we doen? over de stappen die we naar de Dorpsontwikkelingsvisie hebben gezet.