Op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie

In welke richting wil Zuidoostbeemster zich tot 2040 ontwikkelen? Dat is de vraag die we met de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster willen beantwoorden. In de themabijeenkomsten, via de website of op andere manieren heeft u als inwoner of belanghebbende wensen en ideeën voor de toekomstige ruimtelijke indeling van Zuidoostbeemster gedeeld.

Dit heeft een groot aantal – uiteenlopende – wensen en ideeën voor de ruimtelijke indeling van het dorp naar 2040 opgeleverd. Een prachtig resultaat! Uit alle input komt naar voren dat velen van u vinden dat het dorp ‘dorps’ moet blijven en dat daarbij de cultuurhistorische waarden belangrijk zijn. Bovendien wilt u in het dorp blijven wonen, ook als u ouder wordt, een beperking heeft of als u een starter op de woningmarkt bent. Dat betekent dat er andere typen woningen en voorzieningen (op het gebied van zorg, onderwijs, sport en winkels) nodig zijn.

Hoofdopgaven 

Uit alle input hebben we 5 hoofdopgaven gehaald die voor de toekomstige ruimtelijke indeling van het hele dorp bepalend zijn:

  1. De locatie voor (uitbreiding van) de school in combinatie met andere voorzieningen voor de jeugd, zoals kinderopvang.
  2. Verkeersveiligheid op wegen, paden en dijk.
  3. De aanwezigheid van ruimte, groen en water om er te wandelen, te spelen en de hond te laten rennen.
  4. De locatie(s) van de voorzieningen.
  5. De locatie(s) voor woningbouw.

Over deze vijf hoofdopgaven is het urgent en/of gewenst om een besluit te nemen. Daarnaast heeft de oplossing voor de ene opgave consequenties voor de andere opgaven én voor de verdere indeling van de ruimte in het dorp. Zo kan er bijvoorbeeld op een locatie meer ruimte nodig zijn, waardoor de huidige gebruiker van die ruimte een ander plek nodig heeft.

Drie ontwikkelvarianten
Vervolgens hebben we drie ontwikkelvarianten voor Zuidoostbeemster gemaakt.  De ontwikkelvarianten zijn nadrukkelijk GEEN kant-en-klare of complete ontwerpen voor de toekomst van Zuidoostbeemster: ze laten elk vanuit een eigen invalshoek zien hoe de oplossingen voor de verschillende hoofdopgaven met elkaar én met andere wensen (bouwstenen) in het dorp gecombineerd kunnen worden.

Tot 19 januari 2020 was het mogelijk om via deze website te reageren op de ontwikkelvarianten.

Er werd gevraagd welke ontwikkelvariant(en) en bouwstenen aanspraken als het gaat om de toekomst van het dorp. Er werd uitdrukkelijk NIET gevraagd om een keuze te maken voor één ontwikkelvariant, maar om een mening te geven over de mogelijkheden voor de ruimtelijke indeling van Zuidoostbeemster tot 2040.

Informatie avonden
Op woensdag 8 januari en donderdag 16 januari werden in Woonzorgcentrum Zuiderhof inloopavonden gehouden waarbij inwoners  meer uitleg konden krijgen over de ontwikkelvarianten. 

Daarnaast is projectleider Roy Borst elke dinsdagmiddag (m.u.v. 24 en 31 december) tussen 13.00 en 16.00 uur in buurthuis Zuidoostbeemster aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar. U kunt zonder afspraak binnenlopen.

Vervolg
Vanaf 20 januari verwerken wij uw reacties en ontwerpen we één nieuwe ontwikkelvariant, die we de voorkeursvariant noemen. Hierbij worden ook onderwerpen als duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit betrokken.

Deze voorkeursvariant werken we verder uit naar de Dorpontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster die we u presenteren tijdens een informatiebijeenkomst. Kijk hier voor meer informatie over het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster.