Wat gaan we doen?

Nieuwe woningen in Zuidoostbeemster zorgen voor een sterke groei van het aantal huishoudens en inwoners in het dorp. Hierdoor neemt ook de vraag naar maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen toe. Tegelijk moeten we nadenken over onderwerpen als bereikbaarheid, de verbinding van nieuwe woongebieden met het oude dorp en de verduurzaming van de leefomgeving. De gemeenteraad van Beemster heeft daarom besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster te maken.

Dorpsontwikkelingsvisie

De Dorpsontwikkelingsvisie moet de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster weergeven die noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp zal zijn. In het Plan van Aanpak kunt u lezen hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand gaat komen. Ook de eerder opgehaalde waarden van Waardevol Beemster worden in de Dorpsontwikkelingsvisie meegenomen.

Deze Nota van Uitgangspunten NvU Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster  maakt deel uit van het project om te komen tot een Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster.

Denkt u mee?

De kennis zit bij u, in het dorp. Waardevolle kennis die we bij het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie goed kunnen gebruiken. Allereerst om de Nota van Uitgangspunten te maken, die aan moet geven welke onderwerpen belangrijk zijn voor de Dorpsontwikkelingsvisie.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Met uw bijdragen stellen we eerst de Nota van Uitgangspunten samen. In september 2019 heeft de gemeenteraad deze nota vastgesteld. In oktober en november organiseren we drie themabijeenkomsten, waarin we samen met belanghebbenden de wensen, ambities en de verdere vormgeving van de bebouwde omgeving van Zuidoostbeemster bespreken. De verslagen van de bijeenkomsten worden op deze website geplaatst.

Vervolgens worden de opbrengsten vertaald naar mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor Zuidoostbeemster. Deze scenario’s worden op de website geplaatst: u krijgt de gelegenheid om via de website of persoonlijk uw reactie te geven.

Begin 2020 bespreken we de scenario’s met de gemeenteraad. Hierna maken we de concept Dorpsontwikkelingsvisie, die we u tijdens een informatiemarkt presenteren. Uiteraard kunt u hierop reageren, tijdens de informatiemarkt en in de formele inspraakprocedure die dan volgt. In juni 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster.

Uiteraard blijven we u tijdens het maken van de visie informeren en komen we bij u terug om (tussentijdse) resultaten te laten zien. Volg daarom deze website, meld u aan voor de nieuwsbrief, denk en praat mee over de ruimtelijke ontwikkeling van Zuidoostbeemster!