Denk mee!

De gemeente is op zoek naar mensen die willen meedenken over de huidige en toekomstige inrichting van Zuidoostbeemster. De bijdragen van de Beemsterlingen komen straks samen in een Dorpsontwikkelingsvisie. We beginnen met de Nota van Uitgangspunten die aangeeft over welke onderwerpen en ambities we moeten nadenken bij het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie.

Uw idee!

Voor de Nota van Uitgangspunten vragen we uw inbreng. Hoe vindt u dat Zuidoostbeemster er over pakweg 20 jaar uit moet zien? Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van het dorp waar u woont, werkt en/of uw kinderen opgroeien? Is het dorp op de toekomst voorbereid als het gaat om onderwijs, verkeer, sport- en zorgvoorzieningen? 

We helpen u op weg met onderstaande voorbeelden. Heeft u een idee of voorstel? Reageer dan uiterlijk 18 augustus 2019 via de knop Ik heb een idee.

Ook na 18 augustus kunt u uw ideeën voor Zuidoostbeemster inzenden. De bijdragen van na die datum gebruiken we weliswaar niet voor de Nota van Uitgangspunten, maar wel om te bepalen over welke thema’s we met elkaar verder kunnen praten.

Wonen en Leefbaarheid

De uitbreiding van Zuidoostbeemster met woningbouw in de Nieuwe Tuinderij zorgt voor een sterke groei van het aantal huishoudens en inwoners in het dorp. Wat vindt u? Is er in Zuidoostbeemster ruimte voor meer woningbouw? Aan welk type woningen is behoefte? Zijn er meer of andere voorzieningen in het dorp zelf nodig of kunt u dit ook vinden in Purmerend of Middenbeemster? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan scholen, medische diensten, zorgvoorzieningen, cultureel aanbod of sportfaciliteiten. Is er behoefte aan een kleinschalig centrum met een supermarkt of andere kleinschalige detailhandel? Hoe verbinden we de nieuwe wijken met het oude dorp, waar komt u als inwoners van Zuidoostbeemster elkaar straks tegen? Dit is mijn idee

Inrichting van de openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte is belangrijk voor een veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Hoe moet de openbare ruimte in Zuidoostbeemster er in de toekomst uitzien? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan mogelijkheden om de verkeersdruk te verlagen, waar wel of niet parkeren, plekken waar u elkaar ontmoet, een speelplek of een plek voor jongeren. Bent u tevreden met het groen in de openbare ruimte?

Langs de A7 ligt een gebied dat nu op verschillende manieren wordt gebruikt. Zijn er andere mogelijkheden voor dit gebied? Is er toekomst voor de volkstuinen op deze plek? Dit is mijn idee

Bereikbaarheid

Met de A7 bijna voor de deur zou u kunnen vinden dat de bereikbaarheid van Zuidoostbeemster op orde is. Maar is dat zo? Hoe moeten we omgaan met de drukke Purmerenderweg? En hoe zorgen we er voor dat de nieuwe wijken goed bereikbaar zijn?

Welke ruimte moeten auto, fiets en OV krijgen in toekomstig Zuidoostbeemster? Zijn de bedrijven, winkels en voorzieningen in en om het dorp in de toekomst goed bereikbaar? Dit is mijn idee

Visie van Zuidoostbeemster

De gemeente is op zoek naar mensen die willen meedenken over de huidige en toekomstige inrichting van Zuidoostbeemster. De bijdragen van de Beemsterlingen komen straks samen in een Dorpsontwikkelingsvisie. Heeft u een belang in Zuidoostbeemster, omdat u er woont, werkt, bij een vereniging hoort of uw kinderen naar school brengt? Denk dan mee over de toekomst van het dorp.

Ik heb een idee