Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040

Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster vastgesteld.

Dorpsontwikkelingsvisie ZOB 2020 – 2040 (PDF)

Gemeenteraad stelt Dorpsontwikkelingsvisie vast

De gemeenteraad van Beemster heeft besloten om in te stemmen met de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020-2040. De visie beschrijft de ambities voor de toekomstige indeling van het dorp en de manieren waarop ambities de komende jaren gestalte krijgen. Het plan zorgt ervoor dat het dorpse karakter en de ruimtelijke opzet van Zuidoostbeemster in de toekomst behouden blijven.

Aanpassingen
De gemeenteraad ging akkoord met de visie, maar heeft besloten de visie op een aantal punten aan te laten passen, onder andere:

  • Er mag geen extra verkeersverbinding komen vanuit de polder naar Purmerend. Dat betekent ook dat er geen onderzoek komt naar de mogelijkheid van een brug bij de Oostdijk over de Ringvaart.
  • In het onderzoek naar verkeersoplossingen voor Zuidoostbeemster wordt een mogelijke dorpsontsluitingsweg ten oosten van het talud van de A7 opgenomen.
  • De maximale hoogte van bouwen blijft 2-laags met kap: dit geldt ook voor nieuw te bouwen huisvesting van voorzieningen.
  • De nieuw te bouwen woningen in Zuidoostbeemster II krijgen een lagere dichtheid dan in het bestaande dorp en de Nieuwe Tuinderij.

Daarnaast is het belang van de kernkwaliteiten van de Werelderfgoederen in de toekomstige ontwikkeling van Zuidoostbeemster nu in de visie extra benadrukt. Hierbij gaat het met name om “de Ringdijk en Ringvaart met hun continuïteit en eenheid in vormgeving, de openheid en de Kopergravure sloten”.

Bekijk hier de besluitenlijst van de gemeenteraad van 2 juni.

Kader voor toekomstige ontwikkeling
De Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster geldt vanaf nu als kader waaraan alle toekomstige plannen voor het dorp zullen worden getoetst. Tegelijk kan de visie ook andere partijen inspireren om met ideeën te komen die goed bij het dorp en in de visie passen. Het is een belangrijk document dat ook na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp is.

Wilt u weten hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand is gekomen of bent u op zoek naar documenten? Kijk dan in de tijdlijn op deze website.