Contact

Voor meer informatie over de Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster kunt u contact opnemen met projectleider Roy Borst.

Roy is bereikbaar via r.borst@beemster.net of telefonisch op (0299) 452 216. Wilt u liever persoonlijk met hem van gedachten wisselen? Roy is vanaf 3 september elke dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur aanwezig in Buurthuis Zuidoostbeemster, Middenpad 2. U kunt zonder afspraak binnen lopen. Op 24 en 31 december 2019 is Roy niet aanwezig.