Contact

Voor meer informatie over de Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster kunt u contact opnemen met projectleider Roy Borst.

Roy is bereikbaar via r.borst@beemster.net of telefonisch op (0299) 452 216. Wilt u liever persoonlijk met hem van gedachten wisselen? Roy is vanaf 3 september elke dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur aanwezig in Buurthuis Zuidoostbeemster, Middenpad 2. U kunt zonder afspraak binnen lopen.

Visie van Zuidoostbeemster

De gemeente is op zoek naar mensen die willen meedenken over de huidige en toekomstige inrichting van Zuidoostbeemster. De bijdragen van de Beemsterlingen komen straks samen in een Dorpsontwikkelingsvisie. Heeft u een belang in Zuidoostbeemster, omdat u er woont, werkt, bij een vereniging hoort of uw kinderen naar school brengt? Denk dan mee over de toekomst van het dorp.

Ik heb een idee