Concept Dorpsontwikkelingsvisie

De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster geeft de ambities weer voor de toekomstige ruimtelijke indeling van het dorp.

Concept Dorpsontwikkelingsvisie (PDF)

Ter inzage

De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster is hier te downloaden (PDF) en ligt van 6 tot en met 20 april 2020 ter inzage. Door de maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus kan het document niet ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis van Beemster. Op verzoek sturen we u het document toe. U kunt uw verzoek sturen naar vergunning@purmerend.nl (o.v.v. concept Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster) of telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen Beleid en Advies, telefoon 0299 – 452452.  

Heeft u vragen?

  • Als vervanging van de inloopmiddagen is projectleider Roy Borst op dinsdagmiddag tussen 13 en 16 uur telefonisch bereikbaar via (0299) 452 216. Het is niet nodig om hiervoor een afspraak te maken.
  • Vragen stellen kan ook schriftelijk via email: r.borst@beemster.net.
  • De inloopavonden konden niet doorgaan i.v.m. het coronavirus, op dinsdag 7 april en woensdag 15 april was het mogelijk uw vraag telefonisch aan het projectteam stellen.

Inspreken

Van 6 tot en met 20 april 2020 is het mogelijk om als inwoner en/of belanghebbende in te spreken op de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan: Gemeente Beemster, college van burgemeester en wethouders, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

Van de inspraak maken we een Nota van Inspraak die wordt meegenomen in de belangenafweging bij het besluit om de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster vast te stellen. Meer informatie over de datum waarop de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster bespreekt, vindt u op deze website.