Visie van Zuidoostbeemster

De Dorpsontwikkelingsvisie geeft de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster weer die tot 2040 noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. Vanaf zomer 2019 dachten inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee over de toekomst van hun dorp. Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster vastgesteld.