Wonen

« Terug naar Thema Westbeemster

De Dorpsontwikkelingsvisie gaat over de ruimtelijke ontwikkeling tot 2040. In de hele Beemster (dus ook in Noordbeemster en Westbeemster) zijn nieuwe woningen nodig. In de dorpen is ruimte om kleinschalige woningbouw te realiseren. Wat vindt u?

 1. Zijn er nieuwe woningen nodig in Westbeemster? Voor welke doelgroep(en)?
 2. Ziet u mogelijkheden voor nieuwe woningen langs bijvoorbeeld de Jisperweg binnen de bebouwde kom op locaties waar nu (agrarische) bedrijven gevestigd zijn die willen stoppen of verplaatst kunnen worden?
 3. Vindt u de locatie van en rond het kerkgebouw geschikt voor de ontwikkeling van woningen, waarom en voor wie? Zouden de huidige gebruikers de omliggende gronden kunnen (blijven) gebruiken of zijn er ook andere mogelijkheden?
 4. Is een ander gebruik van het kerkgebouw dan als kerk wenselijk en wat zou dit kunnen zijn?

21 reacties

 1. Caroline de Wit schreef:

  Nieuwe woningen zijn nodig voor jongeren om te voorkomen dat het dorp vergrijst en daardoor de sport en school actieviteiten verloren gaan.
  Bouwen kan binnen de bestaande kern door ontwikkeling bij de kerk, de volkstuinen en het zandveld achter de school. De kerk zelf eventueel ook verbouwen tot woningen of apartementen. Andere opties voor de kerk geen idee. Maar nu gebeurt er bijna niks in het mooie gebouw, dit vind ik ook zonde.
  Agrarische bedrijven verplaatsen is in het verleden niet goed uitgepakt. Daar kan de gemeente zich beter niet nog eens aan wagen. Bij stoppende agrarische actieviteiten is dit wel een optie.

 2. Sandra Oudshoorn schreef:

  kleinschalige woningbouw realiseren daar waar de agrarische bedrijven stoppen, agrarische bedrijven die door willen en opvolgers hebben blijven faciliteren, hierbij denk ik ook aan het toestaan van kleine windmolens op het eigen erf zodat de agrarische sector verder kan verduurzamen, denk aan elektrische trekkers en shovels bijvoorbeeld.

  1. Matthijs van der Scheun schreef:

   Kleine windmolens lijkt mij prima, met een nadruk op klein. De vraag is dan wel of ze nog rendabel genoeg zijn, maar het is sowieso een goed idee om de agrarische sector de ruimte te geven om te verduurzamen.

 3. Pronk schreef:

  Misschien is het plaatsen van tiny houses een oplossing voor veel jongeren en wellicht ook voor ouderen waardoor hun bestaande bouw beschikbaar komt voor gezinnen. Nieuwbouw is voor velen niet te betalen. Plaatsen van windmolens binnen de bebouwde kom is not done.

  1. Matthijs van der Scheun schreef:

   Tiny woningen vind ik een goed idee! Deze passen ook prima in het beeld van het boerenlandschap.

 4. Kees Timmer schreef:

  Natuurlijk zijn er woningen noodzakelijk om de leefbaarheid in de West te houden. Dit mag voor jong en oud. Dat heeft in feite iedere kern nodig. Ik vind het leuk dat deze vraag nu weer wordt gesteld. Daar zijn we immers goed in en stellen deze de afgelopen 20-25 jaar ieder jaar. En het leuke is: er gebeurt niets. In praten zijn we goed. De afgelopen 10 jaar heeft de Gemeente met het vrijkomen van agrarische bedrijven en allerlei initiatieven het vogeltje over het touwtje laten lopen en nergens aan mee willen/kunnen werken; eerder andersom. Ik ben bang ( en ik woon al 30 jaar in Middenbeemster) dat het bij praten blijft. Wil je woningen in de West maar ook in de Noordbeemster dan moet je als Gemeente het naar je toetrekken en lef tonen door wat te doen en stoppen met praten. Denk daarbij groter. Inderdaad kunnen er woningen in de Kerk. Maar denk eens aan een randweg om de Lourdesschool, WBSV en de woningen. En bouw woningen voor de bestaande woningbouw. In ieder geval betaalbaar. En kijk naar omliggende agrarische grond en vrijkomende gebouwen. Nogmaals je mag me altijd bellen maar ik ben bang dat het bij praten blijft.

  1. John Breen (projectgroep) schreef:

   Beste Kees, dank je voor je reactie. We nemen dit meer maar we moeten ook de verwachtingen helder stellen. Dit jaar maken we samen met u een dorpsontwikkelingsvisie. In de visie zullen (als daar draagvlak voor is) gebieden worden aangewezen waar woningbouw mogelijk is. De daadwerkelijke woningbouwontwikkeling is een vervolgstap. Daarvoor mogen partijen zich dan gaan aanbieden.

 5. Theo schreef:

  Windmolens lijkt mij geen goed plan. Dit is op het werelderfgoed geen optie

  1. Peter Blankestijn, projectleider Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster schreef:

   In het kader van de status van UNESCO Werelderfgoed zijn windmolens in de Beemster inderdaad niet toegestaan. Daarnaast stelt de gemeente zich op het standpunt dat er een potentieel aan zonne-energie op de daken beschikbaar is.

   1. sandra oudshoorn schreef:

    Beste Peter/Theo, zonne-energie op de daken is op de lange termijn niet aantrekkelijk, een windmolentje geeft veel minder piek stroom en wekt ook ’s nachts stroom op, ruim 400 jaar geleden is de Beemster ook door windmolens drooggemalen dus ik zie niet in waarom het niet in het wereld erfgoed zou passen, het zijn molentjes die op het eigen erf geplaatst kunnen worden en dus niet midden in de weilanden terecht komen.

 6. Jelle bergsma schreef:

  De kerk en de parochie staan zo goed als leeg zouden hier niet appartementen in gerealiseerd kunnen worden en misschien wel een kleine buurt super of andere noodzakelijke winkel waardoor we niet voor alles hoeven uit te wijken naar andere dorpen.

 7. Hans en Ria van der Ahe schreef:

  Als er al gebouwd moet worden in Westbeemster dan in beperkte mate. Want hoe meer huizen, hoe meer voorzieningen er nodig zijn en hoe drukker de weg.

 8. Cock schreef:

  Er zijn nog genoeg plekken binnen de bebouwde kom om woningen te realiseren.
  Plukje nieuwbouw bij de bestaande nieuwbouw en lint bebouwing langs de jisperweg.
  Woningen zijn nodig voor het voortbestaan van de westbeemster, WBSV, Lourdesschool, de Kerckhaen.

 9. Wilma Konijn-Duijn schreef:

  De kerk verdelen in drie delen. Een deel KERK aan de westzijde bij het altaar. In het midden een BUURTHUIS (Kerckhaen) met toneel en biljart en aan de oostzijde een bistro achting restaurantje. Maak flexibele tussen -wanden. Zodat bijvoorbeeld de kerk groter gemaakt kan worden bij rouw. Trouw of grote missen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen buurthuis en restaurant. Hier ook werken met flexibele wanden. In de pastorietuin mooie terrassen maken voor buurthuis en restaurant. ( buurthuis eventueel met legertje vrijwilligers draaien of de huidige uitbater van de Kerckhaen samen met vrijwilligers)
  Nu kan de Kerckhaen gesloopt worden en appartementen ervan maken. Van pastorie ook appartementen maken.

  1. Matthijs van der Scheun schreef:

   De kerckhaen is volgens mij een historisch pand. Zou ook zonde zijn om het te slopen. Maar het vanbinnen verbouwen tot woningen zou een prima idee kunnen zijn.

 10. Nico Roeleveld schreef:

  Nu 3 jaar naar volle tevredenheid woonachtig in de West-Beemster
  Wij zien het liefst niets veranderen en dus ook geen nieuwe woningbouw.
  Maar indien het voor het voorbestaan van de Lourdes-school , noodzakelijk is dat er meer woningen worden gebouwd..(? hoeveel dan??..)…..
  zie ik aan de Noord kant van de kerk hiervoor de meeste ruimte, ( evt voor een 2e buurtje)
  Nieuwbouw rondom of aan het huidige buurtje lijkt mij geen fraai effect te kunnen opleveren . (Ja, óók voor ons eigen uitzicht !) maar
  ik denk dat een 2e/nieuw buurtje in een nieuwe eigen bouwstijl aan de noordkant mooier zal zijn.

  Ik ben geen tegenstander van woningen / appartementen of andere invulling in de kerk en Kerkchaen maar laat
  de ruimte en aangezicht van de Kerckhaen , WBSV, wereldtuin , Kerk en Klooster A.U.B. zoveel als mogelijk in huidige staat,

  Dan nog even een reactie op wat de heer Kees Timmer uit de MIDDEN BEEMSTER op 26 februari op dit onderwerp schreef….
  Ons huis heeft langer dan 1 jaar te koop gestaan voordat wij het 4 jaar geleden kochten en het huis achter ons stond ook langer dan 1 jaar leeg en te koop voordat het in de zomer van 2018 eindelijk weer bewoond werd
  Lijkt mij dus, dat in ieder geval in de jaren 2016 tm 2018 er genoeg woning aanbod in de West Beemster was en de gemeente toen geen noodzaak had om : lef te tonen , groter te denken of zaken naar zich toe te trekken .

  1. John Breen (projectgroep) schreef:

   Dank u voor de reactie. Ik heb een toelichtende vraag. Waar ziet u mogelijkheden voor woningbouw? U schrijft aan de noordzijde. Is dit de kant van de (oude) Lourdes school of waar nu de Wereldtuin ligt of het oefenveldje van WBSV (zandveld).

   1. Nico Roeleveld schreef:

    Met ”’ aan de Noordzijde zie ik veel ruimte ”’,, doelde ik op de vrije ruimte tussen Jisperweg nr 44 en nr 42.
    De Kerk, plein en klooster , wordt daarmee het middelpunt van het dorp , déze ruimte dus wereldtuin etc, juist zoveel als mogelijk open houden dus niet vol bouwen

 11. Kees Tol schreef:

  Nieuwe woningen zijn mijns inziens zeker gewenst in de Westbeemster om voor de toekomst voldoende kritische massa te hebben en te houden om de leefbaarheid in stand te houden. Denk hierbij aan voldoende potentieel voor zaken als school, voetbal, verenigingsleven, etc.
  Een geschikte locatie hiervoor zou bijvoorbeeld het landje tussen Veeteeltlaan (ten zuiden hiervan) en de boerderij van Oud kunnen zijn aan de Westkant van de Jisperweg.
  Doelgroep voor deze woningen zou mijns inziens gemêleerd kunnen zijn. D.w.z. voor ouderen, die op leeftijd gekomen hun eengezinswoning willen verlaten, maar wel in de West willen blijven wonen, maar ook voor jongeren om bovengenoemd potentieel op peil te kunnen houden. Vergelijk bijvoorbeeld hiermee de doelgroep die zich nu op het complex Westenburg op de hoek Jisperweg/Hobrederweg gehuisvest heeft.
  Kerkgebouw, pastorie en omliggende gronden zouden hiervoor wellicht ook mogelijkheden bieden. Studies en schetsen hiervoor zijn in de afgelopen 10 jaar hiervoor door verschillende bureaus opgesteld. Sowieso zou herbestemming van het kerkgebouw en belendende percelen een belangrijke prioriteit moeten krijgen in de dorpsontwikkelingsvisie voor Westbeemster.

 12. Kees Vlaanderen, vz dorpsraad schreef:

  Reactie van de dorpsraad Westbeemster op de dorpsontwikkelingsvisie voor Westbeemster

  De Dorpsraad wil verbinden.

  1. Toekomst kerk, pastorie en het hart van Westbeemster.
  2. De toegangsbrug naar het kerkplein
  3. Een loop/fietsbrug in het verlengde van de Hobrederweg naar de Eilandspolder.
  4. Kleine windmolens

  Om te beginnen zijn we heel tevreden met de volgende formulering in de nota van uitgangspunten, waarmee we graag instemmen:

  • De ambitie is om kleinschalige woningbouw te realiseren. Een onderzoek naar de woningbehoefte verwelkomen wij.
  • Om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te vergroten, wordt voorgesteld de buurthuisfunctie, de Wereldtuin en de begraafplaats te behouden.
  • Verder is behoud van de Lourdesschool, WBSV en ‘de Kerckhaen’ gewenst om de leefbaarheid, saamhorigheid in de dorpskernen te behouden.

  Al deze ambities en voorzieningen zoals verwoord in de Nota van uitgangspunten zijn van groot belang voor de vitaliteit van Westbeemster, dat gevoed wordt door een rijk verenigingsleven, waaronder het Volksspelen comité, de buurtverenigingen en andere Beemster verenigingen.
  De Dorpsraad bepleit een totaalvisie voor het hart van Westbeemster, waarin alle betrokken partijen en bewoners zich herkennen en samenhang ervaren. De dorpsraad wil hierin graag de verbinder zijn die partijen en bewoners samenbrengt en zoekt naar gedeelde belangen die individuele belangen ontstijgen in één bloeiend Westbeemster.

  We hebben ook nog een paar aanbevelingen. Wij noemen er vier.

  1. De toekomst van het hart van Westbeemster.
  Al 10 jaar zijn we bezig om een herbestemming te vinden voor de kerk, de pastorie en de bijbehorende omliggende gronden. Er zijn dorpsbijeenkomsten geweest waarop mooie plannen werden gepresenteerd. Regelmatig hebben we gedacht: nu gaat het er echt van komen. En toch liep het steeds weer mis. Zo dreigde het momentum verloren te gaan. Want alle betrokken partijen, de parochie, de WBSV, de Kerckhaen, de Lourdesschool, Wereldtuin moesten door en trokken hun eigen plan, terwijl samenwerking nu juist zo van belang is om een totaalplan te maken waar iedereen beter van wordt.

  Het afgelopen jaar heeft de parochie gesprekken gevoerd met een nieuwe ontwikkelaar. Op verzoek van de gemeente heeft de parochie een stedenbouwkundige schets laten maken om daarmee inzichtelijk te maken wat mogelijkheden zijn. Die schets kon meteen ook weer verdwijnen in een bureaula toen het bericht kwam dat nu eerst een dorpsontwikkelingsvisie gemaakt zou worden. Wanneer komt van uitstel afstel?

  Natuurlijk zijn we niet tegen een dorpsontwikkelingsvisie, zeker niet, maar we zouden het wel heel jammer vinden om opnieuw het momentum verloren te laten gaan en daarom op voortvarendheid willen aandringen. We willen daarom ook aanbevelen om de stedenbouwkundige schets onderdeel te maken van de nota van uitgangspunten en de ontwikkelingsvisie. Het zijn niet meer dan ruwe schetsen, die ook nog niet op haalbaarheid zijn getoetst. Maar ze kunnen helpen om de discussie concreter te maken en belangrijke onderwerpen als betaalbare woningbouw voor starters en/of koopwoningen in het duurdere segment inzichtelijk te maken. En hoe woningbouw kan helpen om kerk en pastorie te renoveren en een nieuwe toekomst te geven en bestaande voorzieningen te versterken.

  In dit totaalplan moet ook aandacht worden besteed aan een herinrichting van de kern met veilige looproutes, parkeerfaciliteiten en ontsluitingen, de inrichting en bestemming van het kerkplein, de pastorietuin en andere gezichtsbepalende elementen. En (woon)voorzieningen voor jongeren die naar Westbeemster willen terugkeren en ouderen die hier willen blijven wonen. Wij verwachten dat de dorpsontwikkelingsvisie hiervoor een basis legt die deze ontwikkelingen mogelijk en haalbaar maakt.

  En verder.

  2. De toegangsbrug naar het kerkplein.
  Een paar jaar geleden is de toegangsbrug naar het kerkplein vervangen door een tijdelijke toegangsdam. Omdat de toekomstige herinrichting van het kerkplein in samenhang met de herbestemming van kerk en parochie ter discussie stond, is gekozen voor een tijdelijk dam, om bij de realisatie van de nieuwe plannen de brug in oude luister te herstellen. De dorpsraad Westbeemster zou graag zien dat dit opgenomen wordt in de nota van uitgangspunten. De BPP heeft hier een amendement voor ingediend met soortgelijke strekking.

  3. Een loop/fietsbrug in het verlengde van de Hobrederweg naar de Eilandspolder.
  We bepleiten het onderzoek naar een loop/fietsbrug die Westbeemster en Eilandspolder verbindt. Een brug zou een ondersteuning kunnen zijn voor het aantrekken van recreanten en de Kerckhaen als uitspanning aantrekkelijker maken voor fietsers en wandelaars.

  4. We missen in de nota van aandachtspunten het duurzame energieverhaal en dan met name het toestaan van kleine windmolens tot 15 meter op agrarische erven. Ook dit staat mogelijk op gespannen voet met het Werelderfgoed, maar misschien ook niet. Het gaat immers om kleine molens die er bovendien ook aantrekkelijk uitzien met houten bladen, waarmee een melkveebedrijf in de eigen energiebehoefte kan voorzien. We weten dat een aantal agrarische ondernemers graag zo’ n molentje zouden willen plaatsen om het bedrijf verder te kunnen verduurzamen. We willen u daarom vragen om onderzoek hiernaar mee te nemen in de nota van uitgangspunten.

 13. pieter bakker schreef:

  maak van de west een lint dorp er zijn nog genoeg stukken groen langs de weg bouw er huizen goed voor de school,voetbal en de kerckhaan

Reacties zijn gesloten.

Meer Ontwikkelvarianten

Leefbaarheid en voorzieningen

Bekijk Ontwikkelvariant

Openbare ruimte en verkeer

Bekijk Ontwikkelvariant

Recreatie en toerisme

Bekijk Ontwikkelvariant