Recreatie en toerisme

« Terug naar Thema Westbeemster

Eén van de ambities die de gemeente noemt in de structuurvisie ‘Beemstermaat 2012’ is het creëren en verbinden van routes voor varen, fietsen, wandelen in de Beemster. Voor de dorpsontwikkelingsvisie kunt u hierbij denken aan het aansluiten op bestaande wandel-/ fietsnetwerken.

 1. Vindt u dat er in Westbeemster (meer) routes voor wandelen en fietsen nodig zijn? Voor recreanten of toeristen van buiten het dorp?
 2. Is een route voor ‘een rondje’ dorp of om de hond uit te laten een goed idee? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Waar zou deze route kunnen worden aangelegd?
 3. Mist u andere recreatie- of toeristische voorzieningen?

12 reacties

 1. Projectteam gemeente schreef:

  Er is een suggestie gedaan om een voetgangersbrug over de Beemsterringvaart naar de Eilandspolder ter hoogte van de Hobrederweg te realiseren. Dit zou kunnen zorgen voor een recreatieve wandelroute van en naar omliggende dorpen. Wat vindt u?

  1. Matthijs van der Scheun schreef:

   Vind ik een prachtplan! Ik loop soms weleens in de Eilandspolder, maar nu moet ik er vaak nog heen fietsen via de Rijp.

  2. Susan de Jong schreef:

   Dat is een mooi idee! Geeft net de mogelijkheid van een rondje Beemster/Eilandspolder.

  3. Ruud schreef:

   Dat plan komt mij bekend voor, waar was dat ook alweer besproken? https://gemeentebestuur.beemster.net/Vergaderingen/Raadscommissie/2017/21-maart/19:30
   agendapunt 9. O ja, na vele jaren (vanaf 2014) was de uitkomst: nut en noodzaak is niet aangetoond. Dat geldt ook nu.

 2. Caroline de Wit schreef:

  Voor het dorp heb ik geen ideeën voor aanpassingen.
  De hierboven genoemde voetgangersbrug over de ringvaart vind ik een goed idee. Nog leuker als we er ook met onze paarden overheen zouden kunnen.

 3. Hans en Ria van der Ahe schreef:

  Om prettig te kunnen wandelen en fietsen zouden bepaalde wegen alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk moeten worden. Een groene singel rond de voetbalvelden als wandelpad zou mooi zijn.
  Een voetgangersbrug of trekpontje over de ringvaart lijkt ons een goed idee.

 4. Henkjan van Meer schreef:

  In de hele polder mis ik goede recreatieve/toeristische bewegwijzering die ik in andere gemeenten wel zie. De bekende bruine ANWB borden en de borden die er staan zijn vuil.
  Ook het rondje varen over de Beemster ringvaart zie ik nooit in plannen staan. Nu bij Oosthuizen de brug is vervangen is naar mijn mening het grootste knelpunt opgelost.
  Een rondje dorp in Westbeemster als wandeling lijkt me een heel goed idee. Je zal dan wel medewerking moet krijgen van de eigenaren van de percelen.
  Ten slotte merk ik op dat de uitbaatster van De Kerckhaen naar mijn weten al op eigen initiatief een fietsroute via het knooppuntennetwerk heeft uitgezet vanuit haar locatie. Dit initiatief zou ondersteund en uitgebouwd kunnen worden door de gemeente.

  1. Matthijs van der Scheun schreef:

   Mee eens! Een creatieve looproute ontbreekt enorm in veel delen van de Beemster. Je moet dan al een blokje door het dorp doen (wat een klein rondje is) of langs de weg lopen met (soms scheurende) auto’s. Als je al leuk zou willen wandelen dan is de dijk wel leuk, maar ook daar kunnen auto’s komen. Een paar wegen markeren voor alleen bestemmingsverkeer of er fietspaden van maken lijkt mij een prima plan. Het zou ook leuk zijn als je wat meer door de weilanden heen kan lopen. Echter, zoals Henkjan terecht al opmerkt, zul je dan wel meewerking moeten krijgen van de perceel eigenaren.

 5. Peter Blankestijn, projectleider Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster schreef:

  Dank voor uw suggesties voor een wandelrondje dorp en langere routes voor wandelaars en sporters door meerdere dorpen. Als we kijken naar het rondje dorp, denkt u dan aan een verhard pad of juist aan een onverhard ‘klompenpad’?

  1. Henkjan van Meer schreef:

   Klompenpad

 6. Kees Tol schreef:

  Westbeemster onderdeel maken van fiets-, wandel- en andere routes kan mijns inziens helpen om recreanten en toeristen van buiten het dorp naar de West “te trekken”. Met de kerk als unieke “uitkijktoren” en de Kerckhaen als uitspanning om lijf en leden van nieuwe energie te voorziening kan een nieuw “knooppunt” toegevoegd worden aan de routes voor het toenemende recreanten “peloton”. Een verbinding met de Eilandspolder aan het eind van de Hobrederweg kan bijdragen om deze “natuurlijke trek” op gang te brengen.
  Ook het benutten van het kerkplein en/of de kerk zelf kan hieraan bijdragen. Denk hierbij aan Dag- Vlooien-, Bijen- en of andere markten, die in of op deze locaties georganiseerde zouden kunnen worden.

 7. Kees Vlaanderen, vz dorpsraad schreef:

  Reactie van de dorpsraad Westbeemster op de dorpsontwikkelingsvisie voor Westbeemster

  De Dorpsraad wil verbinden.

  1. Toekomst kerk, pastorie en het hart van Westbeemster.
  2. De toegangsbrug naar het kerkplein
  3. Een loop/fietsbrug in het verlengde van de Hobrederweg naar de Eilandspolder.
  4. Kleine windmolens

  Om te beginnen zijn we heel tevreden met de volgende formulering in de nota van uitgangspunten, waarmee we graag instemmen:

  • De ambitie is om kleinschalige woningbouw te realiseren. Een onderzoek naar de woningbehoefte verwelkomen wij.
  • Om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te vergroten, wordt voorgesteld de buurthuisfunctie, de Wereldtuin en de begraafplaats te behouden.
  • Verder is behoud van de Lourdesschool, WBSV en ‘de Kerckhaen’ gewenst om de leefbaarheid, saamhorigheid in de dorpskernen te behouden.

  Al deze ambities en voorzieningen zoals verwoord in de Nota van uitgangspunten zijn van groot belang voor de vitaliteit van Westbeemster, dat gevoed wordt door een rijk verenigingsleven, waaronder het Volksspelen comité, de buurtverenigingen en andere Beemster verenigingen.
  De Dorpsraad bepleit een totaalvisie voor het hart van Westbeemster, waarin alle betrokken partijen en bewoners zich herkennen en samenhang ervaren. De dorpsraad wil hierin graag de verbinder zijn die partijen en bewoners samenbrengt en zoekt naar gedeelde belangen die individuele belangen ontstijgen in één bloeiend Westbeemster.

  We hebben ook nog een paar aanbevelingen. Wij noemen er vier.

  1. De toekomst van het hart van Westbeemster.
  Al 10 jaar zijn we bezig om een herbestemming te vinden voor de kerk, de pastorie en de bijbehorende omliggende gronden. Er zijn dorpsbijeenkomsten geweest waarop mooie plannen werden gepresenteerd. Regelmatig hebben we gedacht: nu gaat het er echt van komen. En toch liep het steeds weer mis. Zo dreigde het momentum verloren te gaan. Want alle betrokken partijen, de parochie, de WBSV, de Kerckhaen, de Lourdesschool, Wereldtuin moesten door en trokken hun eigen plan, terwijl samenwerking nu juist zo van belang is om een totaalplan te maken waar iedereen beter van wordt.

  Het afgelopen jaar heeft de parochie gesprekken gevoerd met een nieuwe ontwikkelaar. Op verzoek van de gemeente heeft de parochie een stedenbouwkundige schets laten maken om daarmee inzichtelijk te maken wat mogelijkheden zijn. Die schets kon meteen ook weer verdwijnen in een bureaula toen het bericht kwam dat nu eerst een dorpsontwikkelingsvisie gemaakt zou worden. Wanneer komt van uitstel afstel?

  Natuurlijk zijn we niet tegen een dorpsontwikkelingsvisie, zeker niet, maar we zouden het wel heel jammer vinden om opnieuw het momentum verloren te laten gaan en daarom op voortvarendheid willen aandringen. We willen daarom ook aanbevelen om de stedenbouwkundige schets onderdeel te maken van de nota van uitgangspunten en de ontwikkelingsvisie. Het zijn niet meer dan ruwe schetsen, die ook nog niet op haalbaarheid zijn getoetst. Maar ze kunnen helpen om de discussie concreter te maken en belangrijke onderwerpen als betaalbare woningbouw voor starters en/of koopwoningen in het duurdere segment inzichtelijk te maken. En hoe woningbouw kan helpen om kerk en pastorie te renoveren en een nieuwe toekomst te geven en bestaande voorzieningen te versterken.

  In dit totaalplan moet ook aandacht worden besteed aan een herinrichting van de kern met veilige looproutes, parkeerfaciliteiten en ontsluitingen, de inrichting en bestemming van het kerkplein, de pastorietuin en andere gezichtsbepalende elementen. En (woon)voorzieningen voor jongeren die naar Westbeemster willen terugkeren en ouderen die hier willen blijven wonen. Wij verwachten dat de dorpsontwikkelingsvisie hiervoor een basis legt die deze ontwikkelingen mogelijk en haalbaar maakt.

  En verder.

  2. De toegangsbrug naar het kerkplein.
  Een paar jaar geleden is de toegangsbrug naar het kerkplein vervangen door een tijdelijke toegangsdam. Omdat de toekomstige herinrichting van het kerkplein in samenhang met de herbestemming van kerk en parochie ter discussie stond, is gekozen voor een tijdelijk dam, om bij de realisatie van de nieuwe plannen de brug in oude luister te herstellen. De dorpsraad Westbeemster zou graag zien dat dit opgenomen wordt in de nota van uitgangspunten. De BPP heeft hier een amendement voor ingediend met soortgelijke strekking.

  3. Een loop/fietsbrug in het verlengde van de Hobrederweg naar de Eilandspolder.
  We bepleiten het onderzoek naar een loop/fietsbrug die Westbeemster en Eilandspolder verbindt. Een brug zou een ondersteuning kunnen zijn voor het aantrekken van recreanten en de Kerckhaen als uitspanning aantrekkelijker maken voor fietsers en wandelaars.

  4. We missen in de nota van aandachtspunten het duurzame energieverhaal en dan met name het toestaan van kleine windmolens tot 15 meter op agrarische erven. Ook dit staat mogelijk op gespannen voet met het Werelderfgoed, maar misschien ook niet. Het gaat immers om kleine molens die er bovendien ook aantrekkelijk uitzien met houten bladen, waarmee een melkveebedrijf in de eigen energiebehoefte kan voorzien. We weten dat een aantal agrarische ondernemers graag zo’ n molentje zouden willen plaatsen om het bedrijf verder te kunnen verduurzamen. We willen u daarom vragen om onderzoek hiernaar mee te nemen in de nota van uitgangspunten.

Reacties zijn gesloten.

Meer Ontwikkelvarianten

Leefbaarheid en voorzieningen

Bekijk Ontwikkelvariant

Openbare ruimte en verkeer

Bekijk Ontwikkelvariant