Ontwikkelvarianten

Ontwikkelvarianten zijn eerste schetsen die laten zien welke mogelijkheden er zijn om wensen en ambities in de toekomstige ruimte van beide dorpskernen te plaatsen. Deze wensen en ambities noemen we bouwstenen: ze komen voort uit de dorpsgesprekken en eerdere gesprekken met belanghebbenden. De ontwikkelvarianten laten elk vanuit een eigen invalshoek zien hoe deze bouwstenen met elkaar in de ruimte van het dorp gecombineerd kunnen worden.

Belangrijk om te weten

Het is belangrijk om te weten dat we u niet vragen om een keuze voor een van de ontwikkelvarianten te maken. Wél om deze goed te bekijken en per ontwikkelvariant een oordeel te geven over de bouwstenen, afzonderlijk en in combinatie met elkaar. 

Bekijk hier de ontwikkelvarianten

Noordbeemster Westbeemster

Geef uw mening!

update: Reageren kon t/m 25 april 2021. Bekijk hier (zie de update van 11 mei) de reacties van inwoners en belanghebbenden.

Wij zijn benieuwd naar uw mening. Welke bouwstenen in de ontwikkelvarianten spreken u aan als het gaat om de toekomst van uw dorp? Welke minder of niet? En waarom? 

Met uw reacties kunnen we het draagvlak voor de bouwstenen en de financiële consequenties en de technische uitvoerbaarheid ervan in kaart brengen en straks per dorp een voorkeursvariant samenstellen. Hieronder leest u op welke manieren u mee kunt praten. Heeft u een vraag, kijk dan ook eens bij Vraag en antwoord op deze website of neem contact op.

Via deze website

Via bovenstaande knoppen kunt u de ontwikkelvarianten bekijken en direct reageren. Dat mag op alle ontwikkelvarianten, maar u kunt er ook voor kiezen om uw mening over een of twee ontwikkelvarianten te geven. Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk 25 april 2021.

Online bijeenkomsten

Omdat ook in april geen inloopbijeenkomsten in de dorpen zelf kunnen plaatsvinden, organiseren we voor elk dorp een online bijeenkomst. Op donderdag 15 april (voor Noordbeemster) en maandag 19 april (voor Westbeemster) leggen we de ontwikkelvarianten graag uit en beantwoorden we uw vragen. Elke bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

Wilt u aan een van de bijeenkomsten deelnemen, dan is vooraf aanmelden noodzakelijk. Stuur hiervoor een mail naar visievanbeemster@beemster.net waarin u aangeeft aan welke bijeenkomst u wilt deelnemen. U ontvangt van ons een bevestiging met meer informatie. 

Telefoon en mail

Bent u verhinderd of wilt u liever persoonlijk uw vragen stellen? Projectleider Peter Blankestijn is elke dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar via telefoon (0299) 452 620. Mailen kan natuurlijk ook! Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk 25 april 2021

Vervolg

Vanaf 26 april verwerken wij uw reacties en stellen we per dorp een voorkeursvariant samen. Hierbij kijken we naar de technische uitvoerbaarheid, de financiële consequenties en het draagvlak.  Ook onderwerpen als duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit worden betrokken.

Deze voorkeursvarianten werken we verder uit naar de concept Dorpontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster. Als het mogelijk is, organiseren we inloopbijeenkomsten om de concept Dorpsontwikkelingsvisie toe te lichten. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Kijk hier voor meer informatie over het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster.