Dorpsontwikkelingsvisie

In Noordbeemster en Westbeemster bestaan diverse ambities en kansen die van invloed zijn op de toekomstige ruimtelijke indeling van elk van de dorpen. Hierbij kunt u denken aan verbeteringen op het gebied van wonen, werken en leefbaarheid, maar ook aan verkeer, toerisme en recreatieve voorzieningen. Mogelijke ontwikkelingen staan niet op zichzelf, maar hebben invloed op elkaar en op het functioneren van de dorpen als geheel. De gemeenteraad heeft daarom besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie 2020 – 2040 voor Noordbeemster en Westbeemster te ontwikkelen.

De Dorpsontwikkelingsvisie wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang en moet een samenhangend en breed gedragen beeld geven van de toekomstige ruimtelijke indeling van beide dorpen. De visie wordt hét kader voor toekomstige ontwikkelingen binnen de dorpen. Gemeentelijke en particuliere initiatieven binnen Noordbeemster en Westbeemster worden in de toekomst aan de Dorpsontwikkelingsvisie getoetst. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpen zal zijn.

Op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie

De eerste stap op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie is het maken van een Nota van Uitgangspunten. Deze nota geeft aan welke onderwerpen, trends en ontwikkelingen belangrijk zijn voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster. Ook de eerder opgehaalde waarden van Waardevol Beemster worden hierin meegenomen evenals eventuele ideeën of wensen die nu al bestaan voor de ruimtelijke indeling van beide dorpen.

De Nota van Uitgangspunten is op 26 januari vastgesteld door de gemeenteraad en is het vertrekpunt voor de dorpsgesprekken waarin we graag met u als inwoner of belanghebbende verder praten over wensen, ambities en de toekomstige ruimtelijke indeling van beide dorpskernen. De actuele situatie rond Covid-19 maakt het ons helaas onmogelijk om bijeenkomsten met meerdere deelnemers te organiseren vandaar dat er is gekozen dit op de volgende manier uit te voeren:

Eind februari verscheen de Visiekrant Noordbeemster Westbeemster met onderwerpen die voor de Dorpsontwikkelingsvisie van belang zijn. Inwoners of belanghebbenden konden tot 10 maart meepraten over de toekomstige ruimtelijke indeling van de dorpskernen van Noordbeemster en Westbeemster, verdeeld over vier thema’s. Kijk voor de thema’s en de reacties van inwoners hier voor Noordbeemster en hier voor Westbeemster. Na 10 maart zijn de opbrengsten naar bouwstenen en ontwikkelvarianten voor de Dorpsontwikkelingsvisie vertaald. Hierop konden inwoners of belanghebbenden tot 25 april reageren. Met uw reacties kunnen we het draagvlak voor de bouwstenen en de financiële consequenties en de technische uitvoerbaarheid ervan in kaart brengen en de concept Dorpsontwikkelingsvisie vormgeven.

Wat doen we met uw inbreng?

De waardevolle opbrengsten uit bovengenoemde dorpsgesprekken en de uitkomsten van gesprekken met andere belanghebbenden kunnen niet allemaal terechtkomen in de Dorpsontwikkelingsvisie. Ze worden zorgvuldig bekeken, afgewogen en beoordeeld op drie criteria: technische uitvoerbaarheid, financiën en draagvlak. Na 10 maart vertalen we de opbrengsten naar bouwstenen en ontwikkelvariant(en) voor de Dorpsontwikkelingsvisie. Vervolgens nodigen we u opnieuw uit om mee te denken en uw reactie te geven. Hierna werken we de ontwikkelvariant verder uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie die aan alle belanghebbenden ter inspraak wordt voorgelegd. De gemeenteraad van Beemster neemt deze inspraakreacties mee in haar besluit om de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster vast te stellen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad dit besluit in september 2021.

Meer informatie

Uiteraard blijven we u tijdens het maken van de visie informeren en komen we bij u terug om (tussentijdse) resultaten te laten zien. Volg daarom deze website, meld u aan voor de nieuwsbrief, denk en praat mee over de ruimtelijke ontwikkeling van Noordbeemster en Westbeemster!