Dorpsontwikkelingsvisie

In Noordbeemster en Westbeemster bestaan diverse ambities en kansen die van invloed zijn op de toekomstige ruimtelijke indeling van elk van de dorpen. Hierbij kunt u denken aan verbeteringen op het gebied van wonen, werken en leefbaarheid, maar ook aan verkeer, toerisme en recreatieve voorzieningen. Mogelijke ontwikkelingen staan niet op zichzelf, maar hebben invloed op elkaar en op het functioneren van de dorpen als geheel. De gemeenteraad heeft daarom besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie 2020 – 2040 voor Noordbeemster en Westbeemster te ontwikkelen.

De Dorpsontwikkelingsvisie wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang en moet een samenhangend en breed gedragen beeld geven van de toekomstige ruimtelijke indeling van beide dorpen. De visie wordt hét kader voor toekomstige ontwikkelingen binnen de dorpen. Gemeentelijke en particuliere initiatieven binnen Noordbeemster en Westbeemster worden in de toekomst aan de Dorpsontwikkelingsvisie getoetst. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpen zal zijn.

Op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie

De eerste stap op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie is het maken van een Nota van Uitgangspunten. Deze nota moet aangeven welke onderwerpen, trends en ontwikkelingen belangrijk zijn voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster. Ook de eerder opgehaalde waarden van Waardevol Beemster worden hierin meegenomen evenals eventuele ideeën of wensen die nu al bestaan voor de ruimtelijke indeling van beide dorpen.

De Nota van Uitgangspunten wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is het vertrekpunt voor twee dorpsgesprekken in februari 2021. Hierin praten we graag met u verder over wensen, ambities en de toekomstige ruimtelijke indeling van beide dorpskernen. Op een later tijdstip ontvangt u hierover meer informatie.

Denkt u mee?

De kennis over uw dorp zit bij u, als inwoner of ondernemer. Waardevolle kennis die we bij het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie goed kunnen gebruiken. Heeft u nu al ideeën of wensen voor de ruimtelijke indeling van de dorpskernen van Noordbeemster of Westbeemster die u wilt delen? Wij horen en lezen ze graag! U kunt uw bijdrage hier plaatsen. Inzendingen die we uiterlijk 8 november 2020 ontvangen, kunnen we meenemen in de Nota van Uitgangspunten. Maar ook daarna blijft uw bijdrage via deze website welkom.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

De waardevolle opbrengsten uit bovengenoemde dorpsgesprekken en de uitkomsten van gesprekken met andere belanghebbenden kunnen niet allemaal terechtkomen in de Dorpsontwikkelingsvisie. Ze worden zorgvuldig bekeken, afgewogen en beoordeeld op drie criteria: technische uitvoerbaarheid, financiën en draagvlak. Vervolgens formuleren we voor elk dorp de mogelijke ontwikkelrichtingen die we u ter beoordeling voorleggen. Met deze beoordelingen besluit het College van burgemeester en wethouders hoe de voorkeursvariant eruit gaat zien.

Hierna werken we de voorkeursvariant verder uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie die aan alle belanghebbenden ter inspraak wordt voorgelegd. De gemeenteraad van Beemster neemt deze inspraakreacties mee in haar besluit om de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster vast te stellen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad dit besluit in september 2021.

Meer informatie

Uiteraard blijven we u tijdens het maken van de visie informeren en komen we bij u terug om (tussentijdse) resultaten te laten zien. Volg daarom deze website, meld u aan voor de nieuwsbrief, denk en praat mee over de ruimtelijke ontwikkeling van Noordbeemster en Westbeemster!

Visie van Noordbeemster en Westbeemster

De gemeente is op zoek naar mensen die willen meedenken over de huidige en toekomstige inrichting van Noordbeemster en Westbeemster. De bijdragen van de Beemsterlingen komen straks samen in een Dorpsontwikkelingsvisie. Heeft u een belang in Noordbeemster en/of Westbeemster, omdat u er woont, werkt, bij een vereniging hoort of uw kinderen naar school brengt? Denk dan mee over de toekomst van de dorpen.

Denk mee