Dorpsontwikkelingsvisie

De Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster geeft de mogelijkheden aan voor de ruimtelijke inrichting van beide dorpskernen naar 2040.

De gemeenteraad van Beemster heeft op 12 oktober 2021 de Dorpsontwikkelingsvisie Noord Westbeemster 12 oktober 2021 vastgesteld. De visie beschrijft de ambities voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de dorpen en geeft de kaders aan om deze te realiseren.

Wethouder Aagje Zeeman is blij met het raadsbesluit: “De Dorpsontwikkelingsvisie geeft de dorpen de ruimte onder andere door uitbreiding met kleinschalige woningbouw mogelijk te maken. Daarmee kan de karakteristieke sfeer en gemoedelijkheid bewaard blijven en dat is een belangrijke wens van de dorpelingen zelf. De Dorpsontwikkelingsvisie heeft dan ook de titel Samen leven in Noordbeemster en Westbeemster.”

Ontmoetingsplek en behoud van voorzieningen 
Noordbeemster behoudt de ontmoetingsplek die zorgt voor versterking van de saamhorigheid. Er is aandacht voor uitbreidingsmogelijkheden van woningen en beperkte groei van het dorp. In Westbeemster vormen de leefbaarheid van het dorp, het behoud van voorzieningen voor het verenigingsleven, de volkstuinen en de Wereldtuin de basis voor de ruimtelijke ontwikkeling naar 2040. De visie gaat ervan uit dat er samen gezocht wordt naar een goede balans tussen bestaande functies en waarden en wat er aan nieuwe ontwikkelingen kan worden gerealiseerd in of bij de dorpskern.

Dorpsontwikkelingsvisie vastgesteld
De gemeenteraad koos er voor enkele wijzigingen in de concept Dorpsontwikkelingsvisie aan te brengen en stelde de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster unaniem vast. Met de vaststelling van de visie kan een plan van aanpak voor de uitwerking ervan worden gemaakt. De gemeente stelt hiervoor onder andere een uitvoeringsprogramma samen dat laat zien wanneer en op welke manier de gemeente, eigenaren en marktpartijen de gewenste ontwikkelingen oppakken en wat hierbij nodig is.

Dorpsontwikkelingsvisies voor alle dorpskernen van Beemster gereed
In 2020 zijn de Dorpsontwikkelingsvisies van Zuidoostbeemster en Middenbeemster vastgesteld. Met het Raadsbesluit over de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster beschikken alle dorpskernen van Beemster nu over een structuurvisie tot 2040 waaraan toekomstige plannen worden getoetst. Ook na de fusie met de gemeente Purmerend blijven de vastgestelde visies richtinggevend voor de ontwikkelingen in de kernen. De visies kunnen ook andere partijen stimuleren om met ideeën te komen die aansluiten op de Dorpsontwikkelingsvisie van en passen bij een van de kernen.