Bekijk de concept dorpsontwikkelingsvisie

De Dorpsontwikkelingsvisie geeft een samenhangend en breed gedragen beeld van de (mogelijke) toekomstige ruimtelijke indeling van Noordbeemster en Westbeemster.