Wonen & Leefbaarheid

Voor de vitaliteit van een dorp is een kwalitatief goede woon- en leefomgeving essentieel. Of die woon- en leefomgeving ook leefbaar is, wordt medebepaald door de wensen van bewoners en de aanwezigheid van voorzieningen binnen en rondom het dorp.

De bijeenkomst over Wonen & Leefbaarheid heeft plaatsgevonden op donderdag 13 juni, het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen: Verslag bijeenkomst Wonen & leefbaarheid.

We kijken in dit thema binnen de Dorpsontwikkelingsvisie niet alleen naar bestaande en nieuwe woningen, maar ook naar de behoefte aan andere woonvormen. Naarmate een mens ouder wordt, is het steeds belangrijker dat (medische) zorg in de buurt goed bereikbaar is. Waar nodig moet snel en makkelijk goede zorg geleverd kunnen worden, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.

Zo heeft Middenbeemster nog geen huisvesting voor jongeren met een beperking, die met (lichte) begeleiding prima zelfstandig kunnen wonen en in hun dorp willen blijven wonen. Welke kansen biedt (her)ontwikkeling van woon- en zorggemeenschap Breidablick? Of moeten we de oplossing elders zoeken?

Een andere belangrijke functie van een leefbaar dorp betreft de huisvesting van een ontmoetingsplek. Is het huidige aanbod op de bestaande locatie(s) toereikend of ziet u dit graag anders? En hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst sportverenigingen en jaarlijkse evenementen als de Beemster feestweek goede faciliteiten kunnen bieden?