Welzijn & Zorg

Zorg- en welzijnsvoorzieningen moeten bereikbaar en toegankelijk zijn. Dat vraagt om een goede afweging tussen locaties van bijvoorbeeld ouderenwoningen, voorzieningen voor mensen met een beperking, welzijns-, zorg-, en gezondheidsvoorzieningen.

De bijeenkomst over welzijn en zorg heeft plaatsgevonden op woensdag 5 juni, het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen:

Verslag bijeenkomst Welzijn & Zorg

Binnen Middenbeemster zijn meerdere vraagstukken op het gebied van Welzijn en Zorg actueel. Gaat iedereen vernieuwen en/of uitbreiden op de huidige locatie of is dit het moment om voorzieningen te clusteren? Is het bijvoorbeeld wenselijk dat er een gezondheidscentrum komt en zo ja, op welke locatie en hoe zorgen we voor een goede infrastructuur?

De Openbare basisschool (OBS) De Blauwe Morgenster is aan (gedeeltelijke) vernieuwing toe. Kan de vernieuwing aanleiding zijn om een kindcentrum waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd, integraal mee te nemen? Blijven de speeltuin en het jongerencentrum op de huidige locatie of geeft een andere huisvesting meer mogelijkheden door intensiever ruimtegebruik en een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte