2021
9 april

Nieuwe plannen voor uitvoering dorpontwikkelingsvisies in de maak

In de afgelopen periode heeft de gemeente, samen met ondernemers, organisaties en inwoners, een Dorpontwikkelingsvisie opgesteld voor zowel Middenbeemster als Zuidoostbeemster. Hierin staat hoe de dorpen zich in de toekomst ontwikkelen. De gemeenteraad heeft deze visies vastgesteld. Op 9 maart besprak de raad een voorstel voor het uitwerken van de Dorpontwikkelingsvisies: het opstellen van een ontwikkelstrategie en het vrijmaken van budget hiervoor. Dit plan van aanpak kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad. Hierdoor kwam de uitvoering van beide dorpsontwikkelingsvisies in gevaar. Op 30 maart diende de VVD een initiatiefvoorstel in om tot een oplossing te komen. Dat voorstel is door alle partijen in de gemeenteraad gesteund. Het houdt in dat het college van burgemeester en wethouders de opdracht heeft om per dorpsontwikkelingsvisie een plan van aanpak te maken voor de uitvoering. In deze plannen krijgen kansrijke projecten extra aandacht en wordt de input verwerkt die door de fracties is gegeven in de commissievergadering van 16 februari 2021 en in de raadsvergadering van 9 maart 2021. De nieuwe uitvoeringsplannen worden in mei aan de gemeenteraad voorgelegd.
9 april

Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 19 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

19 maart

Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 18 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

25 februari

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

2 februari

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

2020
17 december

Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 15 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

16 december

Stand van zaken vervolg Dorpsontwikkelingsvisies

Lees hier meer over de stand van zaken vervolg Dorpsontwikkelingsvisies.

16 oktober

Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster 2020-2040 vastgesteld

De gemeenteraad van Beemster heeft onlangs besloten om in te stemmen met de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster 2020-2040.

De visie geeft een beeld van de gezamenlijke ambities als basis en inspiratie voor alle toekomstige ontwikkelingen in het dorp. Sleutelwoorden zijn het behoud van open plekken en ruimte maken voor wonen, werken, de energietransitie en elkaar ontmoeten.

“De visie biedt duidelijke oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken die in Middenbeemster spelen,” zegt wethouder Zeeman. “Ik ben er trots op dat we deze keuzes met alle betrokkenen hebben kunnen maken. Hiermee kan Middenbeemster zich blijven ontwikkelen naar een toekomstbestendig, vitaal en levendig dorp.”

Zie: https://www.visievanbeemster.nl/middenbeemster/dorpsontwikkelingsvisie/

 

 

16 oktober

Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 14 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

13 juli

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

23 juni

Raadsbesluit in september verwacht

Op 23 en 24 juni 2020 is de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster in de Raadscommissie besproken. De commissieleden hebben aangegeven de besluitvorming op de visie over het zomerreces te tillen. Naar verwachting gebeurt dit op 8 september aanstaande tijdens de eerste raadsvergadering na de zomer.

 

23 juni

Basisschool De Blauwe Morgenster

Om niet onnodig tijd te verliezen heeft de raad er wel mee ingestemd om de verplaatsing van basisschool De Blauwe Morgenster naar nieuwbouwplan De Keyser II alvast in gang te zetten. Basisschool De Blauwe Morgenster is (deels) aan vervanging en aan uitbreiding toe. In nieuwbouwplan De Keyser II wordt ruimte gezocht voor een school met aanverwant programma, zoals een Integraal Kind Centrum (IKC) met (buitenschoolse) kinderopvang en een peuterspeelvoorziening, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bibliotheek. Op dit moment voert de gemeente samen met De Beemster Compagnie hiernaar een verkenning uit.

12 juni

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 12 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

15 mei

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 11 Visie van Beemster Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

16 april

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 10 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

31 maart

Voorstel tot vaststelling aangehouden

Op 31 maart 2020 zou de concept Dorpsontwikkelingsvisie op de agenda van de raadscommissie staan. Het voorstel tot vaststelling van de Dorpsontwikkelingsvisie is aangehouden totdat de commissie en de raad weer in de gebruikelijke vorm kan vergaderen.

13 maart

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 9 Visie van Beemster (PDF)

Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

14 februari

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8 Visie van Beemster (PDF)

Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

27 januari

Sluiting Inspreken Concept Dorpsontwikkelingsvisie

Van 16 december 2019 tot en met 27 januari 2020 was het mogelijk als inwoner en/of belanghebbende in te spreken op de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Van de inspraak maken we een eindverslag dat wordt meegenomen in de belangenafweging bij de besluitvorming over vaststelling van de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in maart 2020 de Dorpsontwikkelingsvisie vast.

2019
23 december

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7 Visie van Beemster (PDF)
Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

16 december

Informatiemarkt concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster

Stedenbouwkundig bureau Urhahn stelt nu de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster samen. Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders in december hierover een besluit. Hierna leggen we de visie ter inzage en start een formele inspraakprocedure. Maandag 16 december organiseert de gemeente een informatiemarkt om de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster toe te lichten. Tussen 17 en 21 uur (kies het tijdstip dat u uitkomt) bent u van harte welkom in het gemeentehuis. Uiteraard is het projectteam aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

13 december

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 6 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

10 december

Concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster

Op 10 december 2019 hebben Burgemeester en wethouders besloten om in te stemmen met de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster 2020-2040 en deze voor inspraak ter inzage te leggen.

14 november

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

14 oktober

Reacties op ontwikkelvarianten

Maar liefst 260 inwoners en/of belanghebbenden hebben een reactie op een of meerdere ontwikkelvarianten gegeven. Projectleider Roy Borst is meer dan tevreden met de respons: “Ik ben onder de indruk van het aantal mensen dat de ontwikkelvarianten beoordeeld heeft. Daarnaast hebben heel veel inwoners en belanghebbenden ook de moeite genomen om hun mening toe te lichten. Dat geeft ons inzicht in de motivatie achter deze keuzes, heel waardevol!” Zie ook https://www.visievanbeemster.nl/middenbeemster/reacties-op-ontwikkelvarianten/

30 september

Ontwikkelvarianten 1, 2 en 3

Ontwikkelvarianten 1, 2 en 3

Er zijn 3 ontwikkelvarianten voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster gemaakt. De drie ontwikkelvarianten laten steeds vanuit een eigen invalshoek zien welke mogelijkheden er zijn voor de toekomstige ruimtelijke indeling van het dorp. Er waren inloopavonden op donderdag 3 en woensdag 9 oktober. Tot en met 13 oktober was het mogelijk om via de website te reageren op de ontwikkelvarianten.

Ontwikkelvariant 1

Ontwikkelvariant 2

Ontwikkelvariant 3

Vanaf 14 oktober worden de reacties verwerkt en komt er één voorkeursvariant. Hierbij worden ook de onderwerpen duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit verder uitgewerkt.

27 september

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

17 september

Nieuwsbrief extra

Extra nieuwsbrief (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

18 juli

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

11 juli

Bijeenkomst + Verslag Openbare ruimte en verkeer

Bijeenkomst + Verslag Openbare ruimte en verkeer

Op donderdag 11 juli 2019 organiseerde de gemeente de laatste themabijeenkomst over Openbare Ruimte en Verkeer. Tijdens deze avond in het gemeentehuis hebben 33 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven over de toekomst van de openbare ruimte en het verkeer in Middenbeemster.

Visie van Beemster – verslag themabijeenkomst Openbare ruimte en Verkeer

20 juni

Bijeenkomst + verslag Bedrijvigheid

Bijeenkomst + verslag Bedrijvigheid

Op donderdag 20 juni 2019 organiseerde gemeente Beemster de themabijeenkomst Bedrijvigheid. Tijdens deze avond in sportcentrum De Kloek hebben 46 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven.

18 juni

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2 Visie van Beemster (PDF)  Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

13 juni

Bijeenkomst + verslag Wonen & Leefbaarheid

Bijeenkomst + verslag Wonen & Leefbaarheid

Op woensdag 13 juni 2019 organiseerde gemeente Beemster de themabijeenkomst Wonen en Leefbaarheid. Tijdens deze avond in het gemeentehuis hebben 47 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven.

Visie van Beemster – verslag themabijeenkomst Wonen en Leefbaarheid 13 juni 2019

5 juni

Bijeenkomst + verslag Welzijn & Zorg

Bijeenkomst + verslag Welzijn & Zorg

Op woensdag 5 juni 2019 organiseerde gemeente Beemster de themabijeenkomst Welzijn en Zorg. Tijdens deze avond in werk-­ en woongemeenschap Breidablick hebben 54 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven.

16 mei

Bijeenkomst + verslag Toerisme & Werelderfgoed

Op donderdag 16 mei 2019 organiseerde gemeente Beemster de themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed. Tijdens deze avond in het gemeentehuis van Beemster hebben 25 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven.

10 mei

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1 Visie van Beemster (PDF) Wilt u de nieuwsbrief over de Visie van Beemster in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

14 april

Inzendingen Beemsterlingen

Inwoners kunnen ideeën voor het dorp inzenden: https://www.visievanbeemster.nl/middenbeemster/overzicht/

 

26 maart

Nota van Uitgangspunten

Nota van Uitgangspunten

Het doel van deze Nota van Uitgangspunten is om, voorafgaand aan het daadwerkelijk opstellen van de Dorpsontwikkelingsvisie, met betrokkenen, belanghebbenden en gemeenteraad de inhoudelijke kaders te bepalen. Over welke ambities, locaties, problematieken, onderwerpen, ontwikkelingskaders, etc. gaat de Dorpsontwikkelingsvisie een uitspraak doen? Wat is reeds een vastgesteld gegeven en wat niet? Heeft het projectteam alle ontwikkelingen goed in beeld? Welk vastgesteld ruimtelijk beleid wordt als uitgangspunt meegewogen?

16 januari

Plan van aanpak

Plan van Aanpak

Waardevol Beemster

Om tot een passende, wenselijke en complementaire invulling van de ontwikkelingen in het dorp te kunnen komen, is het van belang om eerst op strategisch niveau trends, tendensen en lokale behoeften helder te krijgen om op basis hiervan de ruimtelijke en maatschappelijke weerslag van ontwikkelkeuzes inzichtelijk te maken en om tenslotte kansen en ambities te bepalen. Dit geeft vervolgens hét kader om een juiste, weloverwogen invulling van de ontwikkelingen en ontwikkellocaties en het daarvoor benodigd planologisch kader vorm te geven.

2018
10 juli

Besluit gemeenteraad tot voorbereiding ontwikkelingsplan Middenbeemster

Op 10 juli 2018 besloot de gemeenteraad van de gemeente Beemster de voorbereiding van een ontwikkelingsplan voor Middenbeemster op te starten. In Middenbeemster
spelen een aantal ruimtelijke ontwikkelingen zoals de schoolcampus, herontwikkeling gemeentehuislocatie, mogelijke toekomstige herbestemming en/of verkoop Cultureel Centrum Onder de Linden, toeristische ambities CONO Kaasmakers, uitvoering visie marktplein, grootschalige woningbouwontwikkeling in De Keyser 2e fase, het vertrek van PLUS, ontwikkeling bezoekerscentrum, diverse kleinere kansen/herontwikkelingsmogelijkheden en een toename van het aantal woningen.