Reacties op ontwikkelvarianten

Van 20 september tot en met 13 oktober heeft u via de website uw reactie kunnen geven op drie ontwikkelvarianten voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster. Dat u zich betrokken voelt bij de toekomst van het dorp, hebben we ook nu gemerkt! Maar liefst 260 inwoners en/of belanghebbenden hebben een reactie op een of meerdere ontwikkelvarianten gegeven.

Projectleider Roy Borst is meer dan tevreden met deze respons: “Ik ben onder de indruk van het aantal mensen dat de ontwikkelvarianten beoordeeld heeft. Daarnaast hebben heel veel inwoners en belanghebbenden ook de moeite genomen om hun mening toe te lichten. Dat geeft ons inzicht in de motivatie achter deze keuzes, heel waardevol!” De reacties op de ontwikkelvarianten zijn binnen, wat gebeurt er nu? Roy Borst: “De ontwikkelvarianten waren geen kant-en-klare ontwerpen, maar gaven de mogelijkheden aan voor de vier hoofdopgaven en de andere wensen. We gaan nu, mede op basis van de gegeven reacties, een zo optimaal mogelijk voorstel maken voor de indeling van de ruimte in het dorp. Dit laten we straks zien in de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Daarbij kijken we niet alleen of het past en betaalbaar is, maar letten ook op duurzaamheid, biodiversiteit en de energietransitie.”

Reacties op de hoofdopgaven

Hieronder vindt u een samenvatting van de ontvangen reacties en toelichtingen op de drie ontwikkelvarianten. We geven per hoofdopgave de reacties in het algemeen weer.

De locatie van de school

In het algemeen vindt u dat de school niet kan uitbreiden op de huidige locatie. Het verdelen van de school over twee locaties lijkt evenmin een goed idee: niet alleen geeft dit problemen voor gezinnen met 2 kinderen op verschillende schoollocaties, ook neemt daardoor de verkeersdrukte niet af.  Daarnaast is ook opgemerkt dat de school op twee locaties vanuit pedagogisch oogpunt niet werkt. De voorkeur gaat uit naar één nieuwe school in De Keyser II. Die kan in een keer nieuw worden gebouwd. Op dezelfde plek kunnen voorzieningen komen die zich richten op kinderen (kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelvoorziening en Centrum voor Jeugd en Gezin). Op de huidige locatie van de school ontstaan dan nieuwe mogelijkheden voor woningen voor ouderen en voor uitbreiding van zorgvoorzieningen.

De locatie van het gemeentehuis

Nu het gemeentehuis zijn functie gaat verliezen, zijn de meningen over deze locatie verdeeld. U vindt het zonde als het gemeentehuis wordt gesloopt. “Het is toch een karakteristiek gebouw met een uitstraling die past bij de Beemster.” De plek en de groene ruimte om het gebouw heen worden gewaardeerd. Maar u ziet ook de potentie van deze plek voor nieuwbouw van woningen voor diverse doelgroepen. Op deze centraal gelegen plek is ruimte voor een nieuwe woonfunctie die voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van duurzaamheid.  

Woningen voor diverse doelgroepen

Dat er meer woningen voor specifieke doelgroepen als ouderen, starters of mensen met een beperking gewenst zijn, dat wisten we. Maar waar? Niet wegstoppen maar middenin het dorp, zo redeneert u in het algemeen. En het liefst woningen voor diverse doelgroepen bij elkaar, niet per doelgroep gescheiden. De locatie van het gemeentehuis (zie hierboven) en de huidige locatie van de school zijn goede plekken: dichtbij zorgvoorzieningen en winkels. En niet bouwen op de locatie van de ijsbaan of het volkstuinencomplex!

Verkeersveiligheid

Als de school op een andere locatie komt, zit het verkeer bij de winkels en bij de school niet meer in elkaars weg, zo redeneren velen. De nieuwe locatie kan bovendien meteen verkeersveilig worden ingericht.  Een fietsroute door het dorp kan rekenen op instemming. Tegenover ‘auto te gast’ op het Dorpsplein staan veel respondenten neutraal of licht sceptisch: want hoe zorg je ervoor dat auto’s zich inderdaad als gast gedragen? Een eventuele randweg om het dorp krijgt bijna geen steun.