Ontwikkelvariant 3 – Woningen voor diverse doelgroepen

‘Een sterk en aantrekkelijk dorpscentrum brengt de mensen bij elkaar’

Bewoners, bezoekers en voorzieningen komen bij elkaar rond het dorpsplein. Het gemeentehuis maakt plaats voor (ouderen)huisvesting en zorgvoorzieningen – zoals een huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie – en parkeerruimte voor bezoekers. Het dorpscentrum wordt ingericht voor langzaam verkeer (auto te gast) waardoor winkels, dorpsplein en de nieuwe invulling van de gemeentehuislocatie veilig en aantrekkelijk met elkaar verbonden zijn. Op de huidige schoollocatie worden de noodlokalen, de bibliotheek en de huisartsenpraktijk ontwikkeld voor seniorenwoningen.

Bekijk de volledige kaart * Geef uw mening (tot 13 oktober 2019)

* Gebruik de CTRL-toets om in te zoomen op de volledige kaart

Tot en met 13 oktober was het mogelijk om via de website te reageren op de ontwikkelvarianten. Vanaf 14 oktober verwerken wij uw reacties en maken we één voorkeursvariant. Hierbij worden ook de onderwerpen duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit verder uitgewerkt.

Schoollocatie Schoollocatie

 1. Het hoofdgebouw blijft staan: noodlokalen worden gesloopt. Het huidige schoolplein wordt gekoppeld aan de (openbare) speeltuin.
 2. In dorpsuitbreidingsplan Keyser II komt nieuwbouw en uitbreiding in de vorm van een dependance van de basisschool. Deze kunnen in één keer worden ontwikkeld en in gebruik worden genomen. Het nieuwe gebouw is toekomstbestendig en flexibel in gebruik (en hergebruik). Hier wordt het schoolplein een buurtplein.
 3. De bibliotheek kan in combinatie met de nieuwe school ontwikkeld worden.

Gemeentehuislocatie Gemeentehuislocatie

 1. Het gemeentehuis wordt gesloopt, de tuinen en het parkeergebied worden verwijderd. Hier komt nieuwbouw voor ouderen.
 2. Langs de Rijperweg komt nieuwbouw (onder één dak) voor verschillende zorgfuncties.
 3. Er is plaats voor een parkeergebied voor bewoners en voor bezoekers van zorgfuncties, dorp en de winkels. De openbare ruimte tussen gemeentehuislocatie en dorpsplein wordt aantrekkelijk en veilig verbonden.
 4. Het trapveldje ten noorden van het gemeentehuis wordt ontwikkeld voor startershuisvesting.

Woningen voor diverse doelgroepen Woningen voor diverse doelgroepen

 1. Huisvesting voor ouderen op de gemeentehuislocatie, op de locatie van de voormalige noodlokalen (basisschool) en het voormalige gemeentelijke dienstengebouw.
 2. Starterswoningen op het trapveldje ten noorden van het gemeentehuis.
 3. Extra aandacht voor deze doelgroepen in de ontwikkeling van dorpsuitbreiding Keyser II.

Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid

 1. Het dorpsplein en de aanloopstraten worden primair voor wandelaars en fietsers ingericht (auto te gast). Er komen geen parkeerplaatsen op het dorpsplein.
 2. Door spreiding van de school over twee locaties wordt ook de verkeersdruk gespreid: dit zorgt voor minder overlast in het 2e kwadrant. Op de nieuwe locatie wordt een goed verkeers- en parkeersysteem ontworpen.