Ontwikkelvariant 2 – Woningen voor diverse doelgroepen

‘Een divers woningaanbod houdt het dorp vitaal’

De basisschool verhuist naar dorpsuitbreidingsplan Keyser II. De vrijkomende schoollocatie is een aantrekkelijke locatie voor diverse typen woningen voor ouderen: huisarts, fysio, apotheek en winkels zijn vlakbij. Het voormalige gemeentehuis is getransformeerd tot woningen voor ouderen. De gebieden ten noorden en ten zuiden van het gebouw worden ontwikkeld met woningen voor starters. Ook op de voormalige ijsbaan en het volkstuincomplex Leeghwater is ruimte voor woningbouw in diverse soorten en financieringscategorieën.

Bekijk de volledige kaart * Geef uw mening

* Gebruik de CTRL-toets om in te zoomen op de volledige kaart

Tot en met 13 oktober was het mogelijk om via de website te reageren op de ontwikkelvarianten. Vanaf 14 oktober verwerken wij uw reacties en maken we één voorkeursvariant. Hierbij worden ook de onderwerpen duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit verder uitgewerkt.

Schoollocatie Schoollocatie

 1. Het schoolgebouw en de noodlokalen worden gesloopt. Hier is ruimte voor een maatwerk ouderencomplex en een directe verbinding met de ernaast gevestigde huisarts en zorgfuncties op de locatie van het voormalig dienstengebouw. Het voormalige postkantoor wordt gesloopt ten behoeve van extra parkeerruimte voor Deen. De jeu de boules-baan blijft op de vertrouwde plek en is een belangrijk ontmoetingspunt.
 2. De verkeerssituatie rond het voormalige schoolcomplex hoeft maar beperkt te worden heringericht.
 3. De nieuwe school in dorpsuitbreidingsplan Keyser II kan in één keer ontwikkeld en in gebruik worden genomen. Het nieuwe gebouw is toekomstbestendig en flexibel in gebruik (en hergebruik). Het nieuwe schoolplein is ook een buurtplein. De omgeving van de nieuwe school wordt optimaal verkeersveilig ingericht.

Gemeentehuislocatie Gemeentehuislocatie

 1. Het voormalige gemeentehuis wordt geschikt gemaakt voor (ouderen) huisvesting. Ouderen krijgen hiermee een centrale plek in het dorp, dichtbij voorzieningen. De bestaande tuinen rond het gemeentehuis blijven gehandhaafd.
 2. Ook de parkeerplaats en de groenstrook richting de Rijperweg worden ontwikkeld tot (ouderen) woningen. Op het trapveldje ten noorden van het gemeentehuis komen starterswoningen.

Woningen voor diverse doelgroepen Woningen voor diverse doelgroepen

 1. Op de ijsbaanlocatie komen woonruimte voor starters en een uitbreiding van bijzonder wonen van Breidablick.
 2. Op het terrein van volkstuincomplex Leeghwater worden kavels voor zelfbouw uitgegeven.

Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid

 1. De randweg om het dorp heen wordt uitgebreid. Hiermee wordt het dorp ontlast van doorgaand (zwaar) verkeer. De landschappelijke inpassing van de randweg heeft mogelijk veel impact op de Werelderfgoedstatus.
 2. Aan de randweg komt parkeerruimte voor bezoekers (ook dit heeft consequenties voor de Werelderfgoedstatus). Dit vermindert de parkeerdruk bij winkels en op het plein.
 3. Het kruispunt wordt rustiger: beter over te steken en te fietsen.
 4. Bij de school in de Keyser II wordt een optimaal veilige verkeerssituatie vormgegeven.
 5. Met de verhuizing van de school uit het 2ekwadrant wordt de verkeers- en parkeerdruk daar verminderd.