Ontwikkelvariant 1 – Uitbreiding van de huidige schoollocatie 

‘De jeugd heeft de toekomst en krijgt een prominente plek in ons dorp’

In deze ontwikkelvariant blijft de basisschool op de huidige locatie. De school wordt vernieuwd en breidt uit op enkele aangrenzende kavels. De huisarts verhuist en krijgt samen met andere zorgfuncties (apotheek, fysiotherapie) een plek in de nieuwbouw op de locatie van het gemeentehuis. De school wordt een overzichtelijk, aantrekkelijk en toekomstbestendig complex.

Bekijk de volledige kaart * Geef uw mening

* Gebruik de CTRL-toets om in te zoomen op de volledige kaart

Tot en met 13 oktober was het mogelijk om via de website te reageren op de ontwikkelvarianten. Vanaf 14 oktober verwerken wij uw reacties en maken we één voorkeursvariant. Hierbij worden ook de onderwerpen duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit verder uitgewerkt.

Schoollocatie Schoollocatie

  1. De noodlokalen verdwijnen. Het schoolterrein wordt uitgebreid met de grond van de jeu de boules-baan, bibliotheek, huisartsenpraktijk, groen en parkeerruimtes. Op de beschikbare grond komen nieuwe lokalen (vervanging noodlokalen en uitbreiding). Alle nieuwbouw krijgt zonnepanelen.
  2. De school wordt uitgebreid met een Integraal Kind Centrum (IKC) en naschoolse opvang. De bibliotheek komt in de school.
  3. Het nieuwe schoolplein wordt zo ingericht dat het buiten schooltijden als buurtplein kan fungeren. Het schoolplein en de speeltuin worden aan elkaar gekoppeld: de jeu de boules-baan wordt onderdeel van de speeltuin.
  4. Supermarkt Deen verhuist naar de locatie van het gemeentehuis. Dit zorgt voor minder parkeerdruk en laden-en-lossen verdwijnt. Bij de school komen parkeerplekken. De ontsluitingsroute via de Rijperweg wordt opnieuw ingericht.

Gemeentehuislocatie Gemeentehuislocatie

  1. Het gemeentehuis wordt gesloopt. De locatie wordt herontwikkeld voor een nieuwe (grotere) supermarkt, huisarts, fysiotherapeut, apotheek en bezoekerscentrum.
  2. Tussen de nieuwbouw en het dorpsplein komt een grote, aantrekkelijk ingerichte parkeerplaats met een wandelroute naar het dorpsplein.

Woningen voor diverse doelgroepen Woningen voor diverse doelgroepen

  1. Boven de nieuwe supermarkt en op de voormalige postkantoorlocatie komen woningen voor ouderen.
  2. Ten noorden van het voormalige gemeentehuisterrein/trapveldje komen woningen voor starters.

Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid

  1. De verkeerssituatie rond de school verbetert door verplaatsing van Deen en herinrichting van de straten rond de school. De parkeerdruk op de Rijperweg neemt af. De nieuwe grote parkeerplaats tussen het Dorpsplein en Deen biedt ruimte aan bezoekers, bewoners en werknemers, laden en lossen. Deze concentratie van parkeerplaatsen voorkomt zoekverkeer.
  2. Voor schoolgaande kinderen en sporters wordt een aantrekkelijke en veilige fietsroute door de vier kwadranten aangelegd. Hiermee zijn ze minder afhankelijk van het kruispunt Rijperweg – Middenweg. De kruising van de nieuwe fietsroute met de Rijperweg of Middenweg wordt zo ingericht dat de fietsers voorrang krijgen.