Wat gaan we doen?

In Middenbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een onderlinge samenhang als het gaat om functies en voorzieningen in het dorp. Elke ruimtelijke ontwikkeling binnen het dorp heeft effect op andere locaties en op het functioneren van het dorp als geheel. De gemeenteraad van Beemster heeft daarom besloten een Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster te maken.

De Dorpsontwikkelingsvisie moet laten zien welke ontwikkelrichtingen voor Middenbeemster noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp zal zijn.

Het startpunt voor de ontwikkeling van de visie is de Nota van Uitgangspunten die op 26 maart 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, samen met de eerder opgehaalde waarden van Waardevol Beemster. In het Plan van Aanpak kunt u lezen hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand gaat komen.

Denkt u mee?

De kennis zit bij u, in het dorp. Waardevolle kennis die we bij het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie goed kunnen gebruiken. Om uw kennis op te halen organiseert de gemeente samen met stedenbouwkundig bureau Urhahn vijf themabijeenkomsten. Hiervoor nodigen we inwoners, ondernemers  en belanghebbenden in Middenbeemster uit om per thema mee te denken over de toekomst van het dorp. Denkt u mee?

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Na elke themabijeenkomst plaatsen we het verslag op deze website. Als alle bijeenkomsten zijn geweest, worden de opbrengsten vertaald naar mogelijke ontwikkelvarianten voor Middenbeemster. Deze varianten worden op de website geplaatst: u krijgt de gelegenheid om via de website of persoonlijk uw reactie te geven.

Dit najaar bespreken we de ontwikkelvarianten met de gemeenteraad. Hierna maken we de concept Dorpsontwikkelingsvisie, die we u tijdens een informatiemarkt op maandag 16 december presenteren. Uiteraard kunt u hierop reageren, tijdens de informatiemarkt en in de formele inspraakprocedure die dan volgt. Begin 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster.

Uiteraard blijven we u tijdens het maken van de visie informeren en komen we bij u terug om (tussentijdse) resultaten te laten zien. Volg daarom deze website, meld u aan voor de nieuwsbrief, denk en praat mee over de ruimtelijke ontwikkeling van Middenbeemster!