Concept Dorpsontwikkelingsvisie

Hoe kan Middenbeemster zich ontwikkelen naar 2040? In de afgelopen maanden heeft u als inwoner of belanghebbende vele ideeën en wensen voor de toekomst van het dorp gedeeld. Met uw bijdragen hebben we de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster gemaakt die we u hieronder laten zien.

Middenbeemster Dorpsontwikkelingsvisie 2020 – 2040

In de concept Dorpsontwikkelingsvisie staan de ambities voor het dorp en hoe de gemeente deze wil verwezenlijken. Het sleutelwoord is ruimte: behoud van open plekken en ruimte maken voor wonen, werken, de energietransitie en elkaar ontmoeten.

Gemeenteraad

Van 16 december 2019 tot en met 27 januari 2020 was het mogelijk als inwoner en/of belanghebbende in te spreken op de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Van de inspraak hebben we een Nota van Inspraak gemaakt die wordt meegenomen in de belangenafweging bij de besluitvorming over vaststelling van de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster.

Raadsbesluit in september verwacht

Op 23 en 24 juni 2020 is de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster in de Raadscommissie besproken. De commissieleden hebben aangegeven de besluitvorming op de visie over het zomerreces te tillen. Naar verwachting gebeurt dit op 8 september aanstaande tijdens de eerste raadsvergadering na de zomer.

Basisschool De Blauwe Morgenster

Om niet onnodig tijd te verliezen heeft de raad er wel mee ingestemd om de verplaatsing van basisschool De Blauwe Morgenster naar nieuwbouwplan De Keyser II alvast in gang te zetten. Basisschool De Blauwe Morgenster is (deels) aan vervanging en aan uitbreiding toe. In nieuwbouwplan De Keyser II wordt ruimte gezocht voor een school met aanverwant programma, zoals een Integraal Kind Centrum (IKC) met (buitenschoolse) kinderopvang en een peuterspeelvoorziening, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bibliotheek. Op dit moment voert de gemeente samen met De Beemster Compagnie hiernaar een verkenning uit.