Concept Dorpsontwikkelingsvisie

Hoe kan Middenbeemster zich ontwikkelen naar 2040? In de afgelopen maanden heeft u als inwoner of belanghebbende vele ideeën en wensen voor de toekomst van het dorp gedeeld. Met uw bijdragen hebben we de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster gemaakt die we u hieronder laten zien.

Middenbeemster Dorpsontwikkelingsvisie 2020 – 2040

In de concept Dorpsontwikkelingsvisie staan de ambities voor het dorp en hoe de gemeente deze wil verwezenlijken. Het sleutelwoord is ruimte: behoud van open plekken en ruimte maken voor wonen, werken, de energietransitie en elkaar ontmoeten.

Informatiemarkt

De concept Dorpsontwikkelingsvisie kunt u natuurlijk al op deze pagina bekijken. U bent ook van harte welkom tijdens de speciale informatiemarkt die we op maandag 16 december in het gemeentehuis organiseren. Tussen 17.00 en 21.00 uur (kies het tijdstip dat u uitkomt) is het projectteam aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.

Ter inzage

De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster ligt ter inzage in het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. U kunt hier terecht op maandag van 16.00 tot 19.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Inspreken

Wilt u op het concept inspreken? Hiertoe heeft u van 16 december 2019 tot en met 27 januari 2020 als inwoner en/of belanghebbende de gelegenheid. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het Ruimtelijk Domein, tel. (0299)452452. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

Van de inspraak maken we een eindverslag dat wordt meegenomen in de belangenafweging bij de besluitvorming over vaststelling van de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in maart 2020 de Dorpsontwikkelingsvisie vast.