Op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie

In welke richting wil Middenbeemster zich tot 2040 ontwikkelen?  Dat is de vraag die we met de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster willen beantwoorden. In de themabijeenkomsten, via de website of op andere manieren heeft u als inwoner of belanghebbende wensen en ideeën voor de toekomstige ruimtelijke indeling van Middenbeemster gedeeld. 
 
Met een prachtig resultaat: er is een schat aan – uiteenlopende – wensen en ideeën voor de ruimtelijke indeling van het dorp opgehaald!

Vier hoofdopgaven

Uit alle input hebben we 4 opgaven gehaald die voor de toekomstige ruimtelijke indeling van het hele dorp bepalend zijn:

  • De toekomst van de schoollocatie
  • De toekomst van de gemeentehuislocatie
  • De behoefte aan woningen voor diverse doelgroepen
  • Verkeersveiligheid

Over deze vier hoofdopgaven is het urgent en/of gewenst om snel een besluit te nemen. Daarnaast heeft de oplossing voor de ene opgave consequenties voor de andere opgaven én voor de verdere indeling van de ruimte in het dorp. Zo kan er bijvoorbeeld op een locatie meer ruimte nodig zijn, waardoor de huidige gebruiker van die ruimte een ander plek nodig heeft.

Drie ontwikkelvarianten

We hebben drie kaarten voor Middenbeemster gemaakt die we ontwikkelvarianten noemen. De drie ontwikkelvarianten laten steeds vanuit een eigen invalshoek zien hoe de oplossingen voor de verschillende hoofdopgaven met elkaar én met andere wensen (bouwstenen) in het dorp kunnen worden gecombineerd. De ontwikkelvarianten zijn nadrukkelijk GEEN kant-en-klare of complete ontwerpen voor de toekomst van Middenbeemster!

Meer informatie?

Projectleider Roy Borst is elke dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur in het gemeentehuis in Middenbeemster aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar. U kunt zonder afspraak binnenlopen.

Vervolg

Tot en met 13 oktober was het mogelijk om via de website te reageren op de ontwikkelvarianten. Vanaf 14 oktober verwerken wij uw reacties en maken we één voorkeursvariant. Hierbij worden ook de onderwerpen duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit verder uitgewerkt.

Deze voorkeursvariant werken we verder uit naar de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster die we u presenteren tijdens een informatiebijeenkomst. Kijk bij Wat gaan we doen voor meer informatie over het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster.