Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040

Hoe kan Middenbeemster zich ontwikkelen naar 2040? In 2019/2020 heeft u als inwoner of belanghebbende vele ideeën en wensen voor de toekomst van het dorp gedeeld. Met uw bijdragen hebben we de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster gemaakt die we u hieronder laten zien.

Middenbeemster Dorpsontwikkelingsvisie 2020 – 2040 (PDF)

De Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster 2020-2040 geeft een beeld van de gezamenlijke ambities als basis en inspiratie voor alle toekomstige ontwikkelingen in het dorp. Het sleutelwoord is ruimte: behoud van open plekken en ruimte maken voor wonen, werken, de energietransitie en elkaar ontmoeten.

De ruimte van Middenbeemster

De dorpsontwikkelingsvisie laat zien op welke manieren Middenbeemster zich naar 2040 wil ontwikkelen. Zo is onder andere gekozen voor een nieuwe locatie voor basisschool De Blauwe Morgenster in nieuwbouwwijk De Keyser ll en de herontwikkeling van de huidige schoollocatie naar woningen voor diverse doelgroepen. Voor de huidige locaties van de basisschool en het gemeentehuis mag onderzocht worden of het bouwen tot een hoogte van 3 lagen met kap mogelijk is.

In de Dorpsontwikkelingsvisie worden de vier kwadranten nadrukkelijker met elkaar verbonden door de aanleg van een fietscarré. Een ‘rondje dorp’ voor wandelaars is straks mogelijk door de aanleg van een eenvoudig natuurpad tegen de buitenkant van het dorp aan. Tenslotte blijft de ijsbaanlocatie ook in de toekomst beschikbaar voor evenementen, maar kan plaats bieden aan meer sport- en recreatiemogelijkheden in het dorp.

In september 2020 heeft de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster vastgesteld.

Basisschool De Blauwe Morgenster

Basisschool De Blauwe Morgenster is (deels) aan vervanging en aan uitbreiding toe. In nieuwbouwplan De Keyser II wordt ruimte gezocht voor een school met aanverwant programma, zoals een Integraal Kind Centrum (IKC) met (buitenschoolse) kinderopvang en een peuterspeelvoorziening, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bibliotheek. Op dit moment voert de gemeente samen met De Beemster Compagnie hiernaar een verkenning uit.

Wilt u weten hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand is gekomen of bent u op zoek naar documenten? Kijk dan in de tijdlijn op deze website.