Concept Dorpsontwikkelingsvisie

Hoe kan Middenbeemster zich ontwikkelen naar 2040? In de afgelopen maanden heeft u als inwoner of belanghebbende vele ideeën en wensen voor de toekomst van het dorp gedeeld. Met uw bijdragen hebben we de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster gemaakt die we u hieronder laten zien.

Middenbeemster Dorpsontwikkelingsvisie 2020 – 2040

In de concept Dorpsontwikkelingsvisie staan de ambities voor het dorp en hoe de gemeente deze wil verwezenlijken. Het sleutelwoord is ruimte: behoud van open plekken en ruimte maken voor wonen, werken, de energietransitie en elkaar ontmoeten.

Gemeenteraad

Van 16 december 2019 tot en met 27 januari 2020 was het mogelijk als inwoner en/of belanghebbende in te spreken op de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Van de inspraak hebben we een Nota van Inspraak gemaakt die wordt meegenomen in de belangenafweging bij de besluitvorming over vaststelling van de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster.

Op 31 maart 2020 zou de concept Dorpsontwikkelingsvisie op de agenda van de raadscommissie staan. Het voorstel tot vaststelling van de Dorpsontwikkelingsvisie is aangehouden totdat de commissie en de raad weer in de gebruikelijke vorm kan vergaderen.