Bedrijvigheid

In Middenbeemster concentreert de bedrijvigheid zich voornamelijk op drie locaties. Het Marktplein en een deel van de Rijperweg bieden als centrumlocatie een mix van winkels en horeca. De bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra bevinden zich geconcentreerd aan de rand van het dorp. Hoe ontwikkelen deze locaties zich in de toekomst en welke eisen en wensen zijn er voor de indeling van de ruimte?

De bijeenkomst over bedrijvigheid heeft plaatsgevonden op donderdag 20 juni, het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen:

Verslag bijeenkomst Bedrijvigheid

Elke plek in het dorp heeft eigen kwaliteiten en wensen als het om de ruimtelijke indeling gaat. De winkels en horeca in het centrum van Middenbeemster hebben qua aanbod van producten en diensten weliswaar een goede balans, maar de schaarste aan parkeerplekken zorgt hier vaak voor onoverzichtelijke, verkeersonveilige situaties.

Naar de toekomstige inrichting van de ruimte op de twee bedrijventerreinen moet worden gekeken om het gebruik van beide terreinen te verbeteren.  Daarnaast zijn oplossingen nodig voor (langdurig) parkeren en de combinatie van verschillende verkeersstromen. Een heldere toekomstvisie, een integrale afweging en de betrokkenheid van ondernemers en bewoners op beide terreinen zijn hiervoor noodzakelijk.